Algab täiskasvanud õppijate tunnustuskonkurss

Täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursil saab kandidaate esitada kokku neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ning aasta õppijasõbralik tööandja.

Õppimine nõuab pingutust, kuid tasuks on parem toimetulek nii igapäevaelus kui tööalaselt. “Juba rohkem kui aasta on kestnud olukord, millega kohanemiseks oleme kõik õppinud midagi uut,” nentis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.“Meil on hea meel taaskord esile tõsta ja tunnustada enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid.”

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning on igapäevaelu kõrvalt märkimisväärne katsumus. “Tavapärasest erinevalt on viimase aasta jooksul kasutatud eelkõige veebipõhiseid õppimisvõimalusi,” ütles Andrase koordinaator Monica Marfeldt.
“Ootame kõiki esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskoolitustel ning sellega avardanud oma võimalusi elus edasi liikumiseks. Lisaks soovime esile tõsta õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, milles osalevad kogukonna liikmed."

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris tegutsevaid täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias tunnustame organisatsioone, kus toetatakse personali arengut süsteemselt. Töötajaid innustatakse õppima, luuakse neile tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.

Käesolev aasta annab võimaluse esile tõsta eriti neid tööandjaid, koolitajaid ja ka kogukondi, kes on kriisi tingimustes loonud ning pakkunud täiskasvanutele nutikaid õppimisvõimalusi.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval sündmusel.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga.

Kandidaate saab esitada 30. maini Andrase veebilehel

Allikas: HTM, 28. aprill 2021 - 10:01