AGENDA rahvusvaheline koostöö 2022

 

Koostöö on toimunud Läti haridus- ja teadusministeeriumiga õppekäikude vormis.
Läti 13- liikmeline delegatsioon külastas Eestit 7.- 9. augustil 2022 ja Eesti 9-liikmeline delegatsioon külastas Lätit 11.- 13. septembril 2022. Eestis võõrustasid külalisi ja tutvustasid oma kogemusi ETKA Andras, Tallinna Rahvaülikool, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Võrumaa Arenduskeskus, Rõuge vald, Navi Külaselts ning Haridus-ja teadusministeerium.

Lätis tutvuti Zalenieki, Jelgava, Marupe ja Riia kohalike omavalitsuste, Zemgale Regional Competence Centre (piirkondlik kompetentsikeskus) ning haridus- ja teadusministeeriumi kogemustega. Mõlemate kohtumiste fookuses oli  maakondlike- ja kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse koordinaatorite roll ja tegevused  täiskasvanuhariduse edendamisel. Õppekäigust osalejad hindavad nähtut ja kuuldut valgustavaks ja inspireerivaks kogemuseks.
Tiina Lall, Valga vallavalitsuse haridusspetsialist: "Edaspidi oskan vaadata  avatumate silmadega kohaliku omavalitsuse võimalustele erinevate organisatsioonidega koostööd teha. Väga oluliseks pean tutvumist uute väga toredate kolleegidega Eestis. Sain kuulda nende edulugusid ja tegemisi täiskasvanuhariduse valdkonnas."

Kokkuvõtvalt jäi kõlama mõte, et nii eeslastel kui lätlastel on palju üksteiselt õppida.
Täiskasvanuhariduse maakondlikud koordinaatorid Meelis Kaubi, Kertu Pehlak ja Kärt Kuvvas-Mekk tutvustasid õppekäigu kogemusi 1. detsembril 2022 toimunud koordinaatorite seminaril.