AGENDA rahvusvaheline koostöö 2022

 

Koostöö on toimunud Läti haridus- ja teadusministeeriumiga õppekäikude vormis.
Läti 13- liikmeline delegatsioon külastas Eestit 7.- 9. augustil 2022 ja Eesti 9-liikmeline delegatsioon külastas Lätit 11.- 13. septembril 2022. Eestis võõrustasid külalisi ja tutvustasid oma kogemusi ETKA Andras, Tallinna Rahvaülikool, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Võrumaa Arenduskeskus, Rõuge vald, Navi Külaselts ning Haridus-ja teadusministeerium.

Lätis tutvuti Zalenieki, Jelgava, Marupe ja Riia kohalike omavalitsuste, Zemgale Regional Competence Centre (piirkondlik kompetentsikeskus) ning haridus- ja teadusministeeriumi kogemustega. Mõlemate kohtumiste fookuses oli  maakondlike- ja kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse koordinaatorite roll ja tegevused  täiskasvanuhariduse edendamisel. Õppekäigust osalejad hindavad nähtut ja kuuldut valgustavaks ja inspireerivaks kogemuseks.
Tiina Lall, Valga vallavalitsuse haridusspetsialist: "Edaspidi oskan vaadata  avatumate silmadega kohaliku omavalitsuse võimalustele erinevate organisatsioonidega koostööd teha. Väga oluliseks pean tutvumist uute väga toredate kolleegidega Eestis. Sain kuulda nende edulugusid ja tegemisi täiskasvanuhariduse valdkonnas."

Kokkuvõtvalt jäi kõlama mõte, et nii eestlastel kui lätlastel on palju üksteiselt õppida.
Täiskasvanuhariduse maakondlikud koordinaatorid Meelis Kaubi, Kertu Pehlak ja Kärt Kuvvas-Mekk tutvustasid õppekäigu kogemusi 1. detsembril 2022 toimunud koordinaatorite seminaril.

10. - 12. septembril 2023 olid Läti seitsmeteistkümne kohaliku omavalituse ning Läti haridus- ja teadusministeeriumi esindajad õppekäigul Saaremaa- ja Muhu vallas.  Kohtumised toimusid Kuressaare Ametikoolis, vallavalitsuses ning Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis, kus osalesid ka Kuressaare väärikate ülikooli esindajad; Muhu vallavalitsuses, Muhu Noortekeskuses ning Muhu Pärandikoolis.

17.- 19. septembril oli eestlastel võimalus tutvuda Kuldigas, Tukumsis ja Salapilsis kohalike omavalitsuste tegevusega täiskasvanute õppe temaatikal. Külastati ka Riia Hariduse Informatsiooni ja Metoodika keskust.  Aira Jõõts, Harjumaa täiskasvanuhariduse koordinaator: „Õppekäigu väga suur väärtus on grupis omavaheline kogemuste jagamine, inimesed erinevatest valdadest ja organisatsioonidest.“

14.- 16. novembril 2023 osales grupp eksperte Iirimaa täiskasvanuhariduse aasta tippsündmusel „A Window to the World: AONTAS Adult Education Summit 2023“. Teiseks vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Iiri Ülikoolide Assotsiatsioon (Irish Universities Association), kus tutvuti  mikrokraadide süsteemiga ning nende rakendamise praktikatega.