AGENDA piirkondlikud arendusseminarid

ETKA Andras koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga korraldab perioodil märts - mai 2021 kahepäevased arendusseminarid KOVde haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistidele.
Arendusseminaride eesmärk on toetada elukestva õppe mõtteviisi kujunemist ning pakkuda tööriistu täiskasvanud õppijate vajaduste ja õppimisvõimaluste analüüsimiseks oma piirkonnas.
Seminaril osalemine aitab mõista täiskasvanuhariduse ja sellesse panustamise olulisust ühiskonna laiema arengu vaatest lähtuvalt; osata kasutada baasandmeid hariduse valdkonna ja oma piirkonna elanikkonna olulisemate trendide analüüsimiseks; mõtestada oma ametikohast lähtuvalt erinevaid võimalusi täiskasvanuhariduse edendamiseks.

Ajakava, toimumise kohad ja osalevad omavalitsused*
4. - 5. märts - toimub veebipõhiselt, Võru (Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa)
25. - 26. märts - toimub veebipõhiselt, Rakvere (Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa)
15. - 16. aprill - toimumise koht Pärnu (Pärnumaa, Läänemaa, Viljandimaa, Hiiumaa)
6. - 7. mai - toimumise koht Tallinn (Tallinn, Harjumaa, Saaremaa)
27.- 28 mai - toimumise koht Võru (Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa)

* Toimumise koht võib muutuda veebipõhiseks, seminaride korraldamisel arvestatakse Vabariigi Valituse poolt kehtestatud piiranguid.

Seminarid toimuvad Euroopa Komisjoni Erasmus+ projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava" raames ja on osalejatele tasuta.