Aasta tunnustatud 2009

XII TÕNi avaüritus toimus 2.oktoobril Põltsamaal. Avaürituse kulminatsiooniks oli 2009. aasta tegijate tunnustamine ning tiitlid jagunesid järgmiselt:

Aasta õppija 2009 AILI VALB, Luutsniku raamatukogu juhataja Võrumaal
Enne raamatukoguhoidja kutse omandamist oli Aili 17 aastat täiskohaga ema. Enda sõnutsi algas õppimisega tema ühiskonda taastulemine. Ta on tänu sihikindlale õppimisele omandanud kiiresti ametialased oskused ja viinud kohaliku raamatu-kogu uuele kaasaegsele tasemele. Aili edu tagatis on töökus, tahtejõud ja kindel usk oma eesmärkide saavutamisse. Pidev enesetäiendamine on ta elu lahutamatu osa.

Aasta koolitaja 2009 ENE LUKKA-JEGIKJAN, Eesti Rahvusliku Folkloori-nõukogu arendus- ja koolitusjuht Tallinnas
Ene Lukka-Jegikjani eesmärk on luua õppijatele võimalused ja tingimused enese-määratlemiseks pärimuskultuuris ning viia õppimisvõimalused huvirühmadele võimalikult lähedale. Paljud, kes Ene õpetusest innustust saanud, on hakanud kodukohas ise koolitusi läbi viima. Oma särava isikuga loob ta grupis meeldiva, pingevaba ja positiivse õhkkonna. Tema koolitused algavad alati regilauluga. Ene Lukka-Jegikjanile on omistatud andragoogi IV tase

Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2009 MTÜ EESTI POTTSEPAD
Ühendab pottsepa ametialal tegutsevaid ettevõtteid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid pakkudes neile pidevalt enesetäiendamise võimalust. Ühing on aktiivne kutse-standardi loomise, kaasajastamise ja ellurakendamise juures. Organisatsioon jagab uut erialast informatsiooni ja olles Euroopa Pottseppade Kutseühingu liige, teavitab oma liikmeid ka Euroopa standardite ja seadusandluse muudatustest. Ühing organiseerib pottseppade täienduskoolitusi, annab välja ja levitab õppe-materjale ja erialast kirjandust, annab eksperthinnanguid ja konsultatsioone. Lühikese ajaga on loodud sidemed ka teiste Euroopa riikide koolitajatega ja pakub osalemisvõimalust välismaal toimuvatel üritustel.

Aasta koolitussõbralikum omavalitsus 2009 JÕGEVA VALD
Jõgeva vallavalitsus on loonud oma elanikele vallale kuuluvate ruumide tasuta kasutamise võimaluse. Samuti on toetatud mitmeid MTÜde poolt algatatud projekte ja olnud ise mitmete ettevõtmiste algatajaks ja toetajaks. Soositakse oma tööta-jate koolitustel ja Euroopa Liidu projektides osalemist. On kujundatud inimeste ja MTÜde võrgustik, kelle kaudu toimub pidev info jagamine. Korraldatakse konve-rentse, ümarlaudu. Valla arengukavas on välja toodud tegevuskava elukestva õppe arendamiseks Jõgeval.

Aili Valb, Raul Järve, Ene Lukka-Jegikjan, Jõgeva vallavanem Saima Kalev, Ella Põder, Koit Koppel MTÜst Eesti Pottsepad, Tiia Peetsu ja Helgi Põllo  

Aasta õppija 2009 eripreemia RAUL JÄRVE, Sveba-Dahlen OÜ tootmisjuht Viljandimaal
Raul Järve õpitee jätkus pärast tehnikumi lõpetamist tänu praktilisele vajadusele uute teadmiste järele. Õppida on tulnud kõike – alates seadmete kasutamisest kuni inglise keeleni. Raul on seadnud oma eesmärgiks panna tähele, mis võimalusi elu pakub ja neist võimalustest kinni haarata. Keevitajana alustanud mees on tänaseks päevaks tõusnud tootmistehniku ametikohale.

Aasta õppija 2009 eripreemia ELLA PÕDER, Kanepi Gümnaasiumi vene keele õpetaja Põlvamaal
Kanepi Gümnaasiumi vene keele õpetaja Ella Põder saabus koos viieaastase tütrega 10 aastat tagasi Eestisse oma vanaisa tallu. Selgus, et tema erialal ei ole Eestis tööd leida võimalik. Ella pidi alustama nullist. Sealt algas tema õppimise tee, mille tähtsamateks verstapostideks kolme aastaga saavutatud vene keele õpetaja bakalaureusekraad, magistrikraad füüsika õpetajana ja 2009. aastal kaitstud magistritöö vene keele erialal. Muide, ta oskab võrdselt meestega ka autot remontida ja kala püüda.

Aasta koolitaja 2009 eripreemia HELGI PÕLLO, Hiiumaa muuseumi peavarahoidja Hiiumaal
Helgi Põllo loodud õpikeskkond on alati läbi mõeldud ja uudsete lahendustega. Õppijad hindavad tema kui koolitaja loovust, innovatiivsust ning koostöövalmidust. Innustav õpetaja, kelle koolitused ärgitava mõtlema ja märkama, on ka hea kuulaja ja tunnustatud arvamusliider saarel. Helgi Põllo on Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi liige, Hiiumaa Teabekapitali juhatuse liige, üks Hiiumaa koguteose koostajatest jpm. Helgi Põllole on omistatud andragoogi IV tase.

Innovatsiooniaasta eripreemia TIIA PEETSU Tartumaalt.

Maakondade tunnustatute nimekirja ja aasta õppijate 2009 edulood leiad SIIT