Aasta Koolitusjuht 2009 konkurss

Veel on jäänud viimane nädal esitada Aasta Koolitusjuht 2009 tiitlile kandidaate!

Kutsume Teid tunnustama oma kolleege (koolitusjuhte, -spetsialiste, personalijuhte, -spetsialiste, personali arenduse juhte, koolituskoordinaatoreid)  seades nende kandidatuuri üles Aasta Koolitusjuht 2009 konkursil, mille  eesmärgiks on pöörata tähelepanu neile inimestele, kelle panustamine personali koolituse ja arendamise valdkonnas on märkimisväärselt aidanud kaasa kogu organisatsiooni arengule ja edule!

Kandidaate oodatakse üles seadma nii üksikisikuid kui ka organisatsioone.
Kandidaadi esitamiseks palume edastada vabas vormis taotlus, mis sisaldab:

  1. taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed
  2. kandidaadi nimi, amet, tööstaaz antud ametikohal ja töökoht koos 
    kandidaadi kontaktandmetega
  3. kandidaadi sobivuse põhjendus:

● Missugune on kandidaadi isiklik panus personali arendustegevusse 2008/2009 jooksul (kokkuvõttev eduloo kirjeldus ja läbiviidud koolitus-arendusprojektid)

● Missugused on tema esiletõstmist väärivad oskused, teadmised ja hoiakud, 
mõju teistele organisatsiooni liikmetele (näited) 

● Mida on teistel organisatsiooni liikmetel temalt õppida

Pikendasime konkursi taotluse esitamisaega kuni 23. augustini 2009 (k.a) 

Taotlusvormi(d) palume saata vabas vormis e-posti teel:
E-post: ragne tallinnakonverentsid.ee
Lisainfo tel: 6619742, Ragne Talv

Aasta Koolitusjuhi konkursi komisjoni kuuluvad:    
Tarmo Kriis, Eesti Tööandjate Keskliit; 
Merle Lõhmus, EBS Juhtimiskoolituskeskus; 
Galina Kilk, SOL Eesti/Aasta Koolitusjuht 2008;
Helina Kibar, Välisministeerium/ Koolitusjuhtide Kogu; 
Mall Maasik, ETKA Andras; 
Ragne Talv, Tallinna Konverentsid