AASTA KOOLITUSJUHT 2007 KONKURSS

Tunnustus "Aasta Koolitusjuht" antakse igal aastal välja inimesele, kes on andnud olulise panuse oma organisatsiooni terviklikule arendamisele läbi professionaalse, eesmärgipärase ja tulemusliku personali koolituse juhtimise. ”Aasta Koolitusjuht" 2007 tiitel antakse üle 12. septembril toimuval VII Eesti Koolituskonverentsil "Organisatsiooni teadmiste kultuur".

"Aasta Koolitusjuhi" konkursi eesmärgiks on pöörata tähelepanu neile, kelle panustamine personali koolituse valdkonnas on märkimisväärselt aidanud kaasa kogu organisatsiooni arengule ja edule.

„Aasta koolitusjuhi kandidaadi esitamine oma asutusest on ennekõike positiivne tagasiside kolleegidelt ja juhtkonnalt, mis  pakub ilmselt igale koolitusjuhile tunnustust,  põnevust  ja võistlushasarti. Aasta koolitusjuhi nominendi esitamine annab tunnustust kogu firmale, see näitab et firmas hinnatakse kvaliteeti, arengut ja  jätkusuutlikkust."

Kristel Linsmann, 2006 Aasta Koolitusjuht võitja
Lääne-Tallinna keskhaigla koolitusjuht

Head juhid ja kolleegid, tunnustage oma tublit koolitusjuhti, Teie tunnustuse kaudu saab ta veelgi paremaks!

Kandidaate oodatakse üles seadma nii üksikisikuid kui ka organisatsioone.
Kandidaadi esitamiseks palume edastada vabas vormis taotlus, mis sisaldab:
        1. taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed 
        2. 
kandidaadi nimi, amet, tööstaaz antud ametikohal ja töökoht
            koos kandidaadi kontaktandmetega 
        3. 
kandidaadi sobivuse põhjendus:
                  - missugune on tema isiklik panus personali arendustegevusse 
                    2006/2007 jooksul (kokkuvõttev eduloo kirjeldus ja läbiviidud
                    koolitus-arendusprojektid) 
                  - missugused on tema esiletõstmist väärivad oskused, teadmised
                    ja hoiakud, mõju teistele organisatsiooni liikmetele (näited) 
                  - mida on teistel organisatsiooni liikmetel temalt õppida

Konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 20. august (k.a)

Aasta Koolitusjuhi konkursi komisjoni kuuluvad:
Mall Maasik, ETKA Andras
Eda Anton, Tartu Kutsehariduskeskus, ETKA Andras juhatuse liige
Kadri Kiigema, Tallinna Ülikool/ Andragoogide Liit
Merle Lõhmus, EBS Juhtimiskoolituskeskus 
Kristel Linsman, 2006 Aasta Koolitusjuht konkurssi võitja/ Lääne-Tallinna Keskhaigla
Kaido Paabusk, Eesti Pank, PARE juhatus 
Janne Jõesaar, Välisministeerium/ Koolitusjuhtide Kogu 
Raivo Hellerma, Go Group AS/ PARE juhatus

Konkursi koostööpartnerid:
ETKA Andras
Koolitusjuhtide Kogu
Eesti Andragoogide Liit
Eesti Tööandjate Keskliit

Taotlusvormi(d) palume saata e-posti teel:konverentsid tallinnakonverentsid.ee 
Lisainfo tel: 6143 112

2006  aasta koolitusjuhi konkursist on võimalik lugeda alljärgnevalt:
http://www.ltkh.ee/?id=1322
http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=570
http://www.epl.ee/artikkel/332836

2005 aasta koolitusjuhi konkursist on võimalik lugeda alljärgnevalt:
http://www.aripaev.ee/3027/new_eri_artiklid_302716.html
http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&NewsID=219
http://www.ep.ee/?id=20411