AASTA KOOLITUSJUHT 2007

 

12. septembril  tunnustati VII Eesti Koolituskonverentsil: ”Organisatsiooni teadmiste kultuur ”  Aasta Koolitusjuhiks 2007 Hansapank AS´i personali arenduse osakonna juhataja Lia Ratnik. Lia Ratniku kandidatuuri konkursil seadis üles Tea Trahovpersonalidirektor ja Hansapank Eesti juhtkonna liige.

Aasta Koolitusjuht 2007 nominendid:
- Sinne Naruskberg, Elion Ettevõtted AS, personalikonsultant

- Sirje Soodla, Päästeamet, personali- ja asjaajamise peaspetsialist

- Heli Kõverjalg, Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, koolituse ja kvaliteedijuht

- Maire Raidvere, Järvamaa Haigla AS, ülemõde

- Monika Vapra, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, personalibüroo peaspetsialist

- Kaja Tammik, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, koolitusjuht

- Lia Ratnik, Hanspank AS, personali arenduse osakonna juhataja

Hansapank Eesti personalidirektor ja juhtkonna  liige on Lia Ratniku kohta kirjutanud järgmist: „Lia Ratnik on personali arendamise valdkonnas arvamusliider nii Hansapangas kui ka väljaspool organisatsiooni. Olles kursis oma valdkonna arengute ja teemadega, on ta alati valmis teadmisi jagama nii oma töökohal kui ka teistes ettevõtetes ja ülikoolides, mõjutades sellega inimeste arendamise teema tähtsustamist laiemalt. Olgu siinkohal näidetena toodud esinemised seminaridel/loengutel partnerite juures Fonteses, EBS-is, Ragns Sells-is, Eesti Postis, Äripäevas, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Lia on jaganud oma kogemusi inimeste arendamise, koolitamise ja arenguprogrammide loomise vallas kolleegidega Hansapanga Grupis Lätist, Leedust ja Venemaalt.  Kogenud koolitajana on Lia eeskujuks kõikidele Hansapanga koolitajatele. Paljude koolitusprogrammide puhul on ta läbiviijatele juhendajaks ning nõuandjaks, aidates igat koolitust muuta omanäoliseks ja huvitavaks. Lia peab oluliseks kvaliteeti ja põhjalikkust. Koolitusprojekte juhib ta alati pühendunult, soovides pakkuda parimat. Programmidesse on ta kaasanud esinejaid ja praktikuid nii Hansapanga juhtide hulgast, kui ka teistest Eesti ettevõtetest või rahvusvahelisi lektoreid. Läbiviidud arenguprogrammide ja seminaride tagasiside on olnud alati positiivne. Lia´t iseloomustab süsteemsus ning soov ja oskus näha suurt pilti. Kolleegide ja partnerite arendamise kõrval ei jäta Lia unarusse ka enda elukestvat arengut, ikka ja jälle leiab teda mõne arendamise teemaga seotud artikli või raamatu seltsist. Raugematu huvi inimeste arendamise vastu on leidnud väljundi juhendaja või mentori rollis, olles juhendajaks oma meeskonna uutele liikmetele või kolleegidele panga erinevatest üksustest. Lisaks oma igapäevatööle Hansapangas, lööb Lia kaasa Heateo Sihtasutuse poolt ellukutsutud Pinginaabrite programmis. Samuti on Lia initsiatiivil hakatud Hansapangas kaasama Heateo Sihtasutuse ning Aieseci töötajaid erinevatesse koolitusgruppidesse osalejateks.

Lia selle ja eelmise aasta  suurimad tööalased saavutused on järgmised:

·   inimeste arendusprotsessi süsteemse kontseptsiooni juurutamine Hansapank Eestis;

·   kompetentsimudeli rakendamine ja positsioonipõhiste ootusmudelite loomine inimeste hindamiseks kogu Hansapanga Grupis- Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal;

·   juhtimiskompetentside süsteemne arendus ja vastavate arenguprogrammide loomine.”

Aasta koolitusjuhi konkursi eesmärgiks on pöörata tähelepanu neile, kelle panus personalikoolituse valdkonnas on märkimisväärselt kaasa aidanud kogu organisatsiooni arengule ja edule. 

Augusti alguses välja kuulutatud konkursi þüriisse kuulusid Mall Maasikas (ETKA Andras), Eda Anton (ETKA Andras, Tartu Kutsehariduskeskus), Kadri Kiigema (Eesti Andragoogide Liit, Tallinna Ülikool), Merle Lõhmus (EBS Juhtimiskoolituskeskus), Janne Jõesaar (Koolitusjuhtide Kogu, Välisministeerium), Kristel Linsmann (Lääne-Tallinna Keskhaigla koolitusjuht, Aasta Koolitusjuht 2006 tiitli pälvinu), Raivo Hellerma (PARE juhatus, AS Go Group), Kaido Paabusk (PARE juhatus, Eesti Pank)

Konkursi koostööpartnerid:
Koolitusjuhtide Kogu
Eesti Andragoogide Liit
Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE

Täiendav informatsioon: 
Annika Astla
Tallinna Konverentsid
personali- ja koolitusprojektide arendusjuht
Tel 6143 112
E-post annika.astla tallinnakonverentsid.ee
www.tallinnakonverentsid.ee