21.11. toimub koolitajate V mittekonverents, kus tunnustatakse aasta koolitajat 2019!

21.novembril toimub  V koolitajate mittekonverents "Koolituse headus", mille eesmärk on täiskasvanuhariduse kogukonna arutelukultuuri edendamine ning kogukonnale olulistele küsimuste fookusse seadmine, et leida üheskoos neile lahendus. 

Koolitajate kogukonnal on võimalus aruteludes leida vastuseid küsimustele: Kas hea koolituse aluseks on ainult professionaalne ja eetiline koolitaja? Kas koolituse headuse tagab ainuüksi täiendkoolitusasutuse kvaliteedimärk? Kas hea koolitus aitab alati hoida keskkonda? Kas hea koolitus võib toimuda ka väljaspool koolitusruumi, näiteks individuaalõppena mäluasutuses või töökohaõppena? Kas hea koolitus on suunatud ühele õppijate vanuserühmale või kaasab kõiki? 

Koolitajate mittekonverentsil tunnustatakse ka aasta koolitajat 2019!

Täpne info sündmuse ja ülekannete kohta SIIN

Mittekonverentsi korraldavad Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskus ja ETKA Andras Euroopa Liidu Erasmus+ ning Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.