2017. aastat tähistatakse Eestis oskuste aastana

Teema-aasta eesmärk on tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele ja väärtustada Eesti ühiskonnas oskusi, sh kutseoskusi, samuti meisterlikkust ja elukestvat õpet.  Aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel.

Oskuste aasta on oma olemuselt raamistik paljudele  erinevate partnerite poolt algatatud oskuste ja meisterlikkuse väärtustamist toetavatele tegevustele, üritustele ja sündmustele sidudes need Oskuste aasta egiidi all ühtseks tervikuks. Erinevad tegevused ja sündmused kogutakse kokku OSKUSTE AASTA KALENDRISSE.

Oskuste aasta idee kutsus ellu Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib Sihtasutus Innove koostöös kutseõppeasutuste, Eesti Tööandjate Keskliidu ja mitmete teiste koostööpartneritega, kelle tegevus on seotud oskuste ja meisterlikkuse väärtustamisega.Oskuste aasta elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.