14. novembril toimub "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar

Erasmus + projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar toimub 14. novembril 2019 kell 11.00–15.45 Nordic Hotel Forum’is (Viru väljak 3, Tallinn).

Seminaril teeme kokkuvõtte projekti tegevustest perioodil 2017–2019 ja vaatame tulevikku. Projekti põhieesmärk oli suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks. Tegevused olid suunatud madala haridustasemega ja aegunud oskustega väikelaste vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise toetamisele ning koostöö arendamisele täiskasvanuhariduse erinevate osapooltega, sh kohalike omavalitsustega.                                                                                                                           

Seminari korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Otseülekannet ja videosalvestust teostab Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE.