12.november Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimus  Urmas Vaino juhtimisel veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus heideti pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija, koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning  arutati, milliste kogemuste ja mõtetega minnakse vastu tulevikule.
Ajakava:
13.00 - 13.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad           
Terje Haidak, Haridus- ja teadusministeerium
13.10 - 13.40 I paneeli arutelu Kuidas toimus õppimine  kevadise eriolukorra ajal – koolitaja ja koolituse pakkuja vaates, tööandja ja töötaja vaates?          
Moonika Aedmaa, Tallinna Teeninduskool
Raimo Ülavere, OÜ Mindsweeper
Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool

13.40 - 13.50 Muusikaline vahepala
Mihkel Mattisen
13.50 - 14.25 II paneeli arutelu Millise kogemuse võrra rikkamana minnakse vastu tulevikku,  mida peaks edaspidi arvestama,  milline on tulevikustrateegia?
Edward Laane, Kuressaare Haigla
Aune Valk, Tartu Ülikool
Maarika Honkonen, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Teele Saarma, Swedbank

14.25 - 14.30 Kokkuvõte 

FOORUMI SALVESTUS

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldatati Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.