1. aprillil on kutse taotlemise tähtaeg

1. aprillil 2016 on järjekordne täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemise tähtaeg.

Kutse taotlemine toimub kahes osas:
1) Dokumentide nõuetekohane esitamine;
2) Kutsetaotlejate hindamine ehk kutseeksam, mis toimub kahes etapis:
     a) dokumentide põhjal hindamine,
     b) tõenduspõhine intervjuu.

 

Taotled kutset esmakordselt? Loe edasi...

 

Oled kutsega täiskasvanute koolitaja, kuid kutsetunnistuse kehtivus hakkab lõppema? Loe edasi...

 

Kutse taotleja ABC

 

Lisainfo: kutse@andras.ee, 6211671, 55546208

 

Miks peaks täiskasvanute koolitaja taotlema täiskasvanute koolitaja kutset, kui see on vabatahtlik? 
Kindlasti on selleks mitmeid põhjuseid. Esmalt korrastab kutsete andmine tööjõuturgu ja toetab täiskasvanute koolitajate konkurentsivõimet. Pole kahtlust, et see suurendab ka nende koolitusasutuste läbilöögivõimet koolitusturul, kelle koolitajatel on kutsetunnistus. Samuti suurendab see koolituse tellijate kindlustunnet, et koolitaja on kompetentne.