Ülevaade täiskasvanute koolitajate kogemustest ja praktikatest Euroopa riikides

Erasmus+ projekti "Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop)" raames on valminud ülevaade täiskasvanute koolitajate kogemustest ja praktikatest "Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training".

Ülevaade on koostatud projektis osalevate partnerriikide (Eesti, Kreeka, Portugal, Rootsi, Šveits ja Suurbritannia) kogemuste põhjal. Koostatud kaardistus on sisendiks projekti käigus loodavale täiskasvanute koolitajate koolitajate õppekavale.