Õppijate koosolek 17. veebruar 2007

Laupäeval 17.veebruaril 2007 algusega kell 10.30 toimub Täiskasvanud õppijate foorumi (TÕFi )initsiatiivgrupi koosolekust Tallinna Keskraamatukogu keldrisaalis, aadressil Estonia puiestee 8.
 
Lisaks endistele initsiatiivgrupi tegutseja-liikmetele loodame juurde saada uusi aktiviste, tule Sinagi!
 
Päevakorras:
1. TÕFi ülesanded 2007 a. ja pikemas perspektiivis
2. TÕFi missioon, visioon ja eesmärgid
3. Õppijate kohalikud tugigrupid, õppijate võrgustiku loomine
4. TÕFi koduleht, initsiatiivgrupi liikmete ja õppijate omavaheline suhtlemise korraldamine
 
Palun informeerida oma tulekust sirje@andras.ee või tel 6211 671,  5111 794
 
Sõiduraha, mille aluseks on sõidupiletid, kompenseeritakse vajadusel Andrase poolt.