Aja jäljed

 

1991               Andrase asutamine                                                                                                                                     

1993 - ……..   täiskasvanuhariduse konverentsid

1995 – 2000   ajakiri Maurus

1995              Andragoogika sõnaraamat

1997 - ……..  täiskasvanuhariduse foorumid                                                                                                                      

 1997 - 2002  täiskasvanute koolitajate suve- ja talvekoolid

1998 - ……    täiskasvanute koolitajate täiendkoolitused

1999 - ……   aasta koolitajate tunnustamine

2002 - 2004 täiskasvanute koolitaja kutsestandardite väljatöötamine

2003            Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks.

                     Märja, T.; Lõhmus, M.; Jõgi, L.AS Kirjastus ILO

2004 - 2011 täiskasvanute koolitaja kutsete andmine (tase II-V)

2008 - …..   kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklassid

2008 - …..   täiskasvanuhariduse teabepäevad koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

2009 - …..    andragoogika  sümpoosionid

2009 - 2011  ajakiri Õpitrepp

2010             kogumik Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja

                      Toim. Roosalu, R. Tallinna Raamatutrükikoda

2011             täiskasvanute koolitaja kutsestandardite vastavusse viimine 8- tasemelise

                      EQF süsteemiga

2011             Koolitaja käsiraamat

                     Toim. Märja T., Kirjastus SE&JS, Tallinn                

2012 - 2016   täiskasvanute koolitaja kutsete andmine (tase 5 - 8)

2016 -            täiskasvanute koolitaja kutsete andmine (tase 5 - 8)

2014 - …….. täiskasvanute koolitajate piirkondlikud töötoad

2017             kogumik  "Eesti täiskasvanuhariduse 25 aastat"
                     Toim. Streimann, K. Tallinna Raamatutrükikoda