Kutsetunnistuste register

 

Aastatel 2004-2011 kehtis Eestis täiskasvanute koolitaja/ andragoogi 5-tasemeline kutsestandard.
Alates 2012. aastast kehtivad 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule vastavad kutsestandardid:

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 5
TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 6

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 7
TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 8

Seoses sellega suhestatakse kutsed alljärgnevalt:
II tase = tase 5
III tase = tase 6
IV tase = tase 7
V tase = tase 8

Enne 2012. aastat välja antud kutsetunnistuste register:
II TASE
III TASE 
                                    
IV TASE
V TASE

Alates 2012. aastast välja antud kutsetunnistuste register:
TASE 5
TASE 6
TASE 7
TASE 8

Kutsekoja kutseregistri leiad SIIT, kus on olemas ka kutsetunnistuste lisad nii eesti kui inglise keeles.

Hetkeseisuga on Eestis 425 kutsega täiskasvanute koolitajat.