Võrumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Antsla Tarbijate Ühistu

 


                                                                   

Antsla Tarbijate Ühistu koolitas oma töötajaid Exceli ja Outlooki baaskursusel. Märkimisväärseks teeb selle asjaolu, et korraga koolitati umbes 20 töötajat. See näitab, et ettevõttes toetatakse töötajate arengut ja usutakse, et haritud personal on edu võti. MS Exceli ja Outlooki koolitus on hea näide digioskuste vajalikkusest tänases ühiskonnas. Koolitusel ilmnes, et töötajate oskused olidki puudulikud või ebapiisavad. Antsla Tarbijate Ühistu kasutab aktiivselt lisaks koolitustele ka Eesti Töötukassa pakutavat tööpraktika võimalust ning reeglina lõppeb see tööle saamisega. Suureks abiks koolituste korraldamisel on Antsla Tarbijate Ühistule olnud Coop Akadeemia ning väga heaks partneriks Eesti Töötukassa.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Evelyn Tõniste, Antsla Tarbijate Ühistu juhiabi-personalispetsialist leiab, et õppimisel on oluline nii mugavus, õppevahendite käepärasus kui ka koolitusruumi hubasus. Erinevad koolitused võivad vajada ka erinevat koolituskeskkonda. „Antsla Tarbijate Ühistus on ettevõttel olemas oma koolitusruum, aga kui tegemist on mingi spetsiifilise koolitusega, siis viiakse töötajad ka majast välja, et toetada igakülgsemalt nende õpikogemust.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Kuna tegutseme kaubandusvaldkonnas, siis on mitmeid kohustuslikke koolitusi, mida meie töötajad peavad läbima. Lisaks püüame korraldada ka selliseid koolitusi, mis on üldharivad. Töötajate tagasiside koolitustele on olnud positiivne ning meile tööandjana on oluline, et töötajad oleksid rahulolevad ja motiveeritud,“ ütleb Tõniste.