Viljandimaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: OÜ Puidukoda

 

OÜ Puidukoda paistab Viljandimaal silma sotsiaalse vastutustundlikkuse ning töötajatega arvestamisega, mida illustreerib hästi vähenenud töövõimega inimeste värbamine. Et suurendada kõlapinda kogu ühiskonnas, propageerib OÜ Puidukoda Tööandjate Keskliidu kaudu ka teistele ettevõtetele vähenenud töövõimega inimeste värbamist. Karel Lepik on kolleegide poolt väga hinnatud tootmisassistent OÜ Puidukojas. Et vajalik töötaja end mugavalt tunneks, lisas ettevõte puldiga avatavad uksed ning laua kõrguse tõstmiseks pandi lauajalgade alla klotsid. Sotsiaalset vastutustundlikkust näitlikustab ka ettevõtte 20. aastapäeva tähistamine, mil Puidukoda palus peole kutsutud klientidel ja koostööpartneritel nii Eestist kui ka kaugemalt kingituse asemel teha annetuse Tartu ülikooli kliinikumi Lastefondile, et toetada ravitoidusegusid vajavaid lapsi. Lisaks toetab ettevõte pidevalt kohalikke ning piirkondlikke kultuuriüritusi ja abivajajaid. Ettevõttes on palju töötajaid, kellest kõik ei räägi eesti keelt. Et töötajad end töökeskkonnas paremini tunneks, toetada lõimumist ning parandada kommunikatsiooni ettevõtte sees, võimaldatakse individuaalseid või väikestes gruppides toimuvaid keelekoolitusi, kattes õpetamise kulud ning pakkudes võimalust viia õpet läbi ettevõtte ruumides. Kõik uued töötajad saavad tehases oma valdkonnas kogenud juhendaja käe all põhjaliku väljaõppe. Lisaks ettevõttesisestele koolitustele on töötajal võimalus otsida ka ise endale vajaminev koolitus, mida ettevõte on nõus rahastama.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Asume Viljandimaal Karksis ning oleme piirkonna suurimaid tööandjaid, kuid samas on meie asukoht ka meie miinus, kuna töötajaid on raske leida,“ räägib Puidukoda OÜ personalijuht Marit Tisler. „Sellest tulenevalt teeme omalt poolt kõik, et töötajad kasvaksid ja areneksid majas sees ning oleksid motiveeritud ühe enam uusi asju õppima ja olema kursis uute suundadega meie tegevusvaldkonnas.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Meie püüdlus on tagada organisatsioonis jätkusuutlikkus ja järjepidevus. Õppimise ja enesearengu toetamine seda kahtlemata loob,“ on Tisler veendunud.