Valgamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Tõrva Tarbijate Ühistu

 

Tõrva Tarbijate Ühistu on Valgamaal paistnud silma suure vastutulelikkusega oma töötajate suhtes. Ettevõte võimaldab osaleda töövarjupäevades, pakub praktikakohti ja võimaldab paindliku graafiku töötajatele, et sobituda võimalikult hästi töötaja õppevormiga (kaugõpe, päevane õpe, töökohapõhine õpe vm). Tõrva COOP teeb tihedat koostööd kohalike spordiseltside ja lastega seotud organisatsioonidega, paistes kohalikus kogukonnas silma sotsiaalselt vastutustundliku organisatsiooniga. Uute töötajate jaoks on loodud sisseelamisprogramm – teda suunatakse igakülgselt ning toetatakse ettevõtte töökultuuriga kohanemisel. Lisaks töötajate vajaduste kaardistamisele Tõrva Tarbijate Ühistus, lähtub ettevõte täiendõppe ka COOPi koolituskavast.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Osijärv leiab, et õppijasõbralik töökeskkond motiveerib nii õppijat kui kogu kollektiivi. „Lisaks teadmistele laieneb ka töötaja silmaring, mis mõjutab kogu töökeskkonda positiivses suunas.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Õppiv töötaja on hea eeskuju kõigile teistele. Teadmised, mis omandatakse, toovad kasu kogu töökeskkonnale ja muudavad töötegemise efektiivsemaks. Töö kõrvalt õppiv töötaja suudab ka tööl rohkem panustada, sest pareneb ajaplaneerimise oskus. Samuti, kui ta on leidnud endas soovi minna õppima, siis ta teeb ka tööd entusiastlikumalt,“ on Osijärv veendunud.