Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Estover Piimatööstus OÜ

 


                                                       

Estover Piimatööstus OÜ paistab Tartumaal õppijasõbraliku tööandjana silma, tehes tihedat koostööd Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga (OTM). Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis on eraldi õppegrupp Estover Piimatööstuse töötajatele. Et piimandushariduse populaarsus on aastaid olnud madal, siis panustab Estover Piimatööstus selle suuna arendamisse Eesti haridusmaastikul. Koostöö eesmärgiks on suurendada noorte huvi ettevõtte tegevusala vastu. Uued, ka erialase haridusega töötajad suunatakse esialgu kohe koolitusele. Neile määratakse juhendaja, kes toetab neid sisseelamisel ja tutvustab neile ettevõttele omaseid tööpraktikaid, käsitlema konkreetse tehase seadmeid jm. Selleks, et tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani, peab toidukäitleja tundma toiduhügieeni põhimõtteid väga hästi. Selleks teeb Estover OÜ koostööd ka Eesti Maaülikooliga, kelle abil omandavad Estover Piimatööstus OÜ töötajad põhjalikud teadmised toiduhügieenist ja –ohutusest. Lisaks on Estover Piimatööstuse jaoks on oluline ka lisaväärtuste pakkumine oma töötajatele. Seetõttu tutvustatakse töötajatele lisaks põhjalikele praktilistele koolitustele ka toodete hingeelu. „Selleks tehakse tootekoolitusi, tutvustatakse juustu ajalugu ja juustu söömise kultuuri,“ räägib Janet Mill, Estover OÜ tootejuht.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Ettevõttes juhindutakse põhimõttest, et ilma kaasaegsete teadmisteta ei ole võimalik tänapäevases toiduainete tootmise turul püsima jääda. Konkurentsis püsimiseks ongi äärmiselt oluline panustada järjepidevalt oma töötajate arengusse. „Lisaks loodame Estover Piimatööstuses, et valdkonna eksperdina piimandushariduse arendamisse panustades aitame leevendada heade spetsialistide puudust tööjõuturul,“ ütleb Mill.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Töökohapõhine õpe on hea võimalus töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks. Läbi selle oskab töötaja kirjeldada kõiki tootmisprotsesse ja väärtustada Eesti toidu tootmist,“ kinnitab Janet Mill.