Saaremaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: AS Baltic Workboats

 

Laevaehitus on arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks, kus on nii tipptasemel inseneri- ja projekteerimisoskusi kui väga osavaid keevitajaid, mehaanikuid ning puidu- ja viimistlustööde tegijaid. Selleks, et ehitada maailmatasemel laevu on vaja ka kompetentset tööjõudu. AS Baltic „Teeme tihedat koostööd TalTech-i väikelaevaehituse õppesuunaga ja nende kompetentsikeskusega Kuressaares. Pakume üliõpilastele praktikavõimalusi BWB Nasva laevatehases ja meie töötajad osalevad programmis lektoritena. Osaleme Kuressaare Ametikooli väikelaevaehitaja kutsekomisjoni töös ja pakume praktikavõimalusi Kuressaare Ametikooli väikelaevaehituse õpilastele,“ räägib Workboats personalijuht Kadi Maripuu. Tõstmaks laevaehitaja töö populaarsust ja tagamaks valdkonna spetsialistide stabiilne järelkasv maksab BWB TalTechi ja Kuressaare Ametikooli parimatele praktikantidele stipendiumi. Igal aastal osaleb Baltic Workboats Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja algatuses "Tööle kaasa", milles kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole üles looma lastele noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena on Baltic Workboats AS samuti võimaldanud töövarjutamist BWB töötajate lastele. Lapsed saavad veeta aega oma vanematega ning tunnevad huvi, mida nende vanemad laevaehituses teevad. Lisaks toetab see samuti nende erialade populariseerimist, millele laevaehituses rakendus leidub.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Maripuu kinnitab, et ettevõtte soovib väga oma töötajaid hoida. „Selleks on oluline luua neile võimalused eneseteostuseks, et nad saaksid oma teadmisi täiendada. Lisaks erinevatele väliskoolitustele, jagatakse kogemusi aktiivselt ka organisatsiooni sees. Tehnoloogiliste kompetentside õpetamine toimub enamasti otse töökohal, mis võimaldab teabevahetuse ja tugeva praktika otse õppimisprotsessi juures, iga töötaja spetsiifilises valdkonnas. Kaasame oma töötajaid ka tööprotsesside parendamisse saades vastutasuks pühendunumad töötegijad.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
Kadi Maripuu selgitab, et töötajate koolitamine ja õpetamine toob ettevõttele kasu mitmel moel. „Oma kogemuse põhjal näeme, et suureneb töörahulolu, kasvanud on tootlikkus ja efektiivsus, paraneb töötajate kohanemisvõime. Kui pühendame aega ja ressursse õppimiskultuuri arendamisele ja õppimise juurutamisele, siis oleme konkurentsivõimelisemad tööturul. See arendab meie organisatsiooni tervikuna ja aitab paremini reageerida kiiresti muutuvatele turutingimustele,“ leiab Maripuu.