Põlvamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond

 

Eesti Töötukassa, kes võimaldab enesetäiendamist tuhandetele inimestele igal aastal, on koolitamise väärtustamise suurepärane eeskuju! Mitmekesise tööga ning töötajaid kaasav organisatsioon on loonud kõik võimalused, et toetada oma töötajate arengut. Soodustatakse tasemeõpet ja organisatsioonisisest liikumist ametikohtade vahel, et hoida töötajaid motiveerituna. Kaardistatakse iga töötaja koolitusvajadused. Et töös kasutatakse erinevaid programme ja andmebaase, koolitatakse töötajaid ka nende osas. Enne iga uuenduse käikulaskmist tehakse testperiood, mille vältel on töötajatel võimalus anda tagasisidet (mis töötab, mis mitte). Töötajatel on võimalus kaasa rääkida, end muutustega kohandada ja vajadusel juurde õppida. Uusi töötajaid toetavad mentorid ning kõik uued tulijad osalevad mitmepäevasel uue töötaja koolitusel. Ühise meeskonnana toimimiseks viiakse kord aastas läbi meeskonnatöö koolitusi ning motivatsioonikoolitusi. Põlvamaa osakonnas on õppimine on väga toetatud juhtkonna tasandil ning on juurdunud organisatsioonikultuuri sedavõrd, et ka teised töötajad on kolleegide õpingute suhtes väga positiivselt meelestatud. Isegi kui nende töökoormus suureneb teistel töötajatel, leitakse alati võimalus õppurit asendada ja aidata.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Katri Mandel, Põlvamaa osakonna juhataja leiab, et ühiskonnana oleme liikumas suunas, kus pidev õppimine on tööalaselt äärmiselt vajalik. „Mida rohkem õpime, seda avaramaks meie vaatepilt muutub. Õppimine on ainus viis, kuidas me saame rakendada oma organisatsiooni põhiväärtusi – usaldust, koostööd ja uuenduslikkust.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Organisatsioonina oleme viimastel aastatel saanud juurde uusi ülesandeid, näiteks töövõimereform, karjääriteenused. See on toonud kaasa muutuse nii organisatsiooni ülesehituses, kliendirühmades kui teenustes. Et sellega organisatsioonina kaasas käia, on vaja inimesi süsteemselt toetada,“ selgitab Mandel. „Kui töötajal on kindel taustsüsteem ja toetuspunkt, ei pea ta oma tavapärast tööd tehes muretsema oma teadmiste või infosüsteemide pärast. Nii ongi lisaks tasemeõppe ja avatud koolituste võimaldamisele meil väga tugev sisekoolitussüsteem. On võimalik õppida otse kolleegilt, uue töötajana saada endale mentor ja osaleda erinevatel temaatilistel sisekoolitustel nii silmast silma kui üle veebi.“