Pärnumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Ühinenud metsaomanikud MTÜ

 

Ühinenud Metsaomanikud (ÜMO) korraldab regulaarselt koolitusi nii oma töötajatele, liikmetele kui ka huvilistele. 2019. aastal viidi läbi 10 ÜMO korraldatud õppepäeva teoreetilise ja praktilise koolitusega. Seda näiteks noore metsa hooldamise, maarjakase kasvatamise, metsade bioloogilise mitmekesisuse, kliimamuutuste mõjudest metsale ja droonide kasutamise teemadel. Koolitused sobisid ka neile, kel puudus erialane taust. ÜMO tegutseb eelkõige eesmärgiga hoida ja kaitsta Eesti metsasid ning selleks on oluline suurendada metsaomanike teadmisi ja oskusi. Et organisatsiooni moodustavad inimesed, on ka töötajate enesetäiendamine kõrgelt hinnatud. Töötajaid julgustatakse näitama initsiatiivi ja otsima ka ise koolitusi teemadel, milles nad tunnevad, et on arenguruumi. Seda võimalust kasutavad töötajad hea meelega, eelmisel aastal osaleti 40 erineval koolitusel või infopäeval. Organisatsioon toetab igati ka uusi töötajaid, kellele seatakse valdkonnas kogenud mentor. Samuti korraldatakse paremaks sisseelamiseks meeskonnakoolitusi.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Ühinenud metsaomanikud MTÜ esindaja Kadri-Aija Viik arvab, et õppijasõbralik keskkond on suurim motivaator. „Seda nii töötajale kui tööandjale. Töötaja saab omandada lisateadmiseid. Kui ta teab, et see on soositud ja tunnustatav tegevus, ei pea õppimine ei pea toimuma n-ö salaja taskulambiga teki all,“ selgitab ta.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
Kui töötaja on motiveeritud õppima ja seda talle võimaldatakse, võidab sellest ka tööandja. „Tööandja saab pühendunud ja kvalifitseeritud töötaja. Omalt poolt on ta töötajale pakkunud juba midagi lisaks palgale. Õppimisele panustatud aeg on aga igati tasuv ka tööandjale, sest koolitöö protsessi ja tulemust on võimalik kasutada töös,“ on Viik veendunud.