Pärnumaa aasta õpitegu 2020: Pärnumaa külade siseturvalisuse mäng

 

Pärnumaa aasta õpitegu on Pärnumaa Kodukant MTÜ algatatud kogukondlik siseturvalisuse mäng, mille käigus õpitakse riskiolukordades käituma ning asjakohast häirekeskusega suhtlemist. Siseturvalisuse mängu partneriteks on Pärnu politsei- ja piirivalveamet, häirekeskus, hädaabikeskus, raudteeohutus, pommirühm, maanteeamet, keskkonnaamet jt ohutuse tagajad. Osalejad teevad läbi praktilisi harjutus, kuidas paigaldada lahaseid, siduda haavu ja anda esmaabi. Pärnumaa Kodukant MTÜ esindaja Tiina Heidemann rõhutas, et koolituse eesmärk on eelkõige ikka uute kogemuste ja teadmiste saamine ning ajatute põhitõdede meelde tuletamine. „Õppimise muudab mängulisemaks väike võistlusmoment ja motivatsioonipakk osalejate vahel. Kõik võistkonnad (külade esindused) on saanud kingituseks turvalisuse parendamiseks esmaabivahendite kotid, tulekustutustekid külamajadesse ning sel aastal lisasime ka desinfitseerivad vahendid.“

Mis oli projekti käivitamise ajendiks?
Kui kohalikud omavalitsused on suured, võib juhtuda, et abi ei jõua õigeaegselt abivajajani. Seetõttu on turvaline ja haritud kogukond väga tähtis. Mida kaugemal elatakse tõmbekeskusest, seda iseseisvam ja endaga hakkamasaav tuleb olla. See kehtib ka teemade kohta, millega tegelevad tavaliselt  politseinikud, päästjad, kiirabi. Heidemanni sõnul tekkiski sellest mõte koolitada küla- ja kogukonnaliikmeid, et tõsta nende teadlikkust ja arendada praktilisi oskusi.

Millised on Teie ettevõtmise tulemused ja kasu inimestele (ning Eestile) laiemalt?
Siseturvalisuse mängu tulemusel on kogukondadel teadmised ja oskused, kuidas käituda ohu- ja riskiolukorras või õnnetuste korral. Lisaks liidab seesugune mäng/kokkusaamine kogukondi, aidates tugevdada suhteid ja parandades kommunikatsiooni, mis omakorda kujundab turvalisema ühiskonna. Tulemuseks on teadlikumad kogukonnad, kes oskavad käituda kriisiolukordades. Tiina Heidemann loodab siiralt, et Pärnumaa osalejad oskavad käituda liikluses vastutustundlikumalt, eristada ohuolukordi ja ulatavad abikäe, kus parajasti abi vajatakse – seda ka väljaspool oma kogukonda, et hooliv ja oskuslik käitumine kanduks edasi ka mujale.