Aasta raamatukogu 2017 - TAEBLA RAAMATUKOGU

AASTA RAAMATUKOGU 2017, TAEBLA RAAMATUKOGU Lääne-Nigula vallas on kogukonnaelu süda, kus peetakse elukestva õppe igakülgset toetamist enesestmõistetavaks. Raamatukoguhoidja Ruth Randoja õpib ise ja hoolitseb selle eest, et teisedki õppida saaksid. Ta ei väsi projektitaotlusi koostamast, põnevaid persoone külla kutsumast, näitusi korraldamast. Nii on projekti „Edukas vananemine“ raames toimunud raamatukogus mälutreeningud, üritustesari „Ajaloojutud“ tõi Lääne-Nigulasse ajaloolased ja „Loodustargad raamatud“ looduseinimesed, koolitused rahvariietest ja taaskasutusest on vaid mõned näited raamatukogu toimekast elust. Lääne-Nigulas on külas käinud kümneid kirjanikke ja kultuuritegelasi, raamatukogu koos harukogudega osaleb aktiivselt täiskasvanud õppija nädala tegemistes ning teeb koostööd erinevate kultuuri- ja haridusasutustega.

Miks on raamatukogu roll kogukonna keskusena ja õppijate toetajana Teie jaoks oluline?

Taebla raamatukogu juhataja Ruth Randoja: On suurepärane, et meil on nii maal kui linnas raamatukogud ning võimalused tegutseda kogukonnaruumis, anda panus kohaliku kultuuri- ja seltsielu rikastamisel. Raamatukogu on koht, mis ootab eri vanuses inimesi, liidab lapsi ja noori, nende vanemaid ja vanavanemaid ning loob platvormi, kus on midagi igaühele. On väga oluline, et raamatukoguhoidja hoiaks sellise kogukonnakeskuse igapäevasel taasloomisel silmad-kõrvad lahti, oleks aldis koostööle nii kodu- kui välismaal, lugejate ja muidu ärksate inimestega, ametnike ja omavalitsusjuhtidega, koolidega, pensionäride ühendustega, oleks avatud uuele, laseks oma fantaasial lennata ja ei väsiks ideede ja võimaluste otsimisel ja ärakasutamisel.

Millisena näete raamatukogu rolli piirkonnas laiemalt?

Ruth Randoja: Raamatukogu on demokraatlik ja võrdsustav kultuurikandja. Väga oluline on, et raamatukoguvõrgustik säiliks. See annab märku, et riik toimib ja näitab, et kirjakultuur, mälu varasalved, kultuuriga seotud tegevused on olulised. Oluline on ka väljaspool suurlinna elav inimene ja tema osasaamine sellest kõigest.

Kuidas soosite oma töötajate õppimist?

Ruth Randoja: Raamatukogutöötajatele korraldatakse meie keskkogus regulaarselt koolitusi. Lisaks teavitab keskraamatukogu ka mujal pakutavatest õppimisvõimalustest. Igal raamatukoguhoidjal on oma erilised huvid, tugevused ja maailmapilt. Iga maaraamatukogu on oma hoidja nägu. Pean oluliseks, et raamatukoguhoidja tunneks ennast vabalt ka digitaalses keskkonnas. Selles valdkonnas on meil palju tegutsemisvõimalusi.

Aasta raamatukogu 2017, eripreemia - RAAMATUKOGUBUSS KATARIINA JEE

AASTA RAAMATUKOGU ERIPREEMIA 2017, TALLINNA KESKRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUBUSS KATARINA JEE teeb meele rõõmsaks, kui ta Tallinna tänavatel vurab. Eesti ainus omataoline sõiduk teenindab pealinlasi juba alates 2008. aastast ja ei paku sugugi ainult lugemisrõõmu. Buss pakub huvitavaid tegevusi ja programme nii lastele kui täiskasvanutele. Viimased saavad bussis tutvuda ka õppimisvõimalustega ning osaleda arvutikursustel. Reedeti, näiteks, sõidab buss erinevatesse haridus- või sotsiaalasutustesse raamatukogutundi läbi viima. Buss populariseerib lugemist ja elukestvat õpet kõikvõimalikel üritustel, korraldatakse temaatilisi näitusi ning kohtumisi kirjanike ja kunstnikega. Raamatukoguhoidja Annika Redi on bussis üksi ning peab kõige toime tulema. Just sellepärast osaleb ta võimalust mööda kõigil pakutavatel koolitustel ning kasutab oma teadmisi külastajate igakülgseks abistamiseks. Lisaks paljudele koostööpartneritele on buss saanud sagedaseks külaliseks erinevate Tallinna asumite kogukonnaüritustel. Raamatukoguhoidja on oma inimene, keda kõikjal rõõmsa naeratusega tervitatakse.

Miks raamatukogubussi vaja on ja millisena näete selle rolli piirkonnas?

Raamatukogubussi koguhoidja Annika Redi: Raamatukogubuss Katarina Jee viib lugemisrõõmu sellistesse Tallinna piirkondadesse, kus on raamatukogusid vähe või pole üldse. Raamatukogubussi marsruut hõlmab erinevaid piirkondi Lasnamäel, Haaberstis, Nõmmel ja Pirital. Kokku tehakse neljal päeval 26 pooletunnist peatust. Raamatukogubussi on oodatud nii suured kui väiksed lugejad. Kogust, mille suuruseks on ligikaudu 4000 teavikut, leiab lisaks eesti- ja venekeelsele uuemale kirjandusele ka klassikalist, sh koolikohustuslikku kirjandust.

Meie põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Tahame olla avatud igaühele, pakkuda juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivsed, informeeritud ja täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Edendame elukestvat õpet, kasvatame igas eas inimeste rõõmu lugemisest, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Muudame koos elu rikkamaks!