Läänemaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: AS Heal (Fra Mare Thalasso Spa)

 

AS Heal, mille nimekaim bränd on Fra Mare Thalasso Spa Haapsalus, väärtustab pidevalt arenevat personali, mis tagab professionaalse teenuse pakkumise. Seda näitab ka nende kasvav klientide arv ja kliendirahulolu. Ettevõttes toetatakse süsteemselt töötajate arengut ja innustatakse õppima. Luuakse tööpraktika võimalusi, praktikapäevasid jms. Soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste nüüdisajastamist ning investeeritakse töötajate ümberõppesse. Pidevalt võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid ja meetodeid ning jagatakse kogemusi ettevõtte siseselt. Ulatuslikust töötajate arengule suunatud paketist ei puudu ka uue töötaja sisseelamisprogramm koos mentorlusega.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Maret Sukles, AS Heali juhatuse liige on ise eluaegne õppija ja teab, et ettevõtte jätkusuutlikkus sõltub töötajatest ning töötajate rahulolu omakorda sõltub nende isiklikust arengust ja õnnetundest. „Kui inimene areneb, tekib inspiratsioon ja ta leiab rõõmu ja motivatsiooni ka rutiinsest tööst. Kui ta ise ei oska leida, leiab erinevatelt koolitustelt midagi, mis paneb ta silma särama. See omakorda aitab leida midagi, mis teda köidab isegi rutiinse tegevuse või raskete momentide/ülesannete juures,“ räägib Maret. „See toob inimeste ellu rõõmu ja nad suudavad tänu sellele ka tööl rõõmsamalt käia. Koolitus ei pea tingimata olema tööspetsiifikaga seotud. Ka muudes valdkondades õpitu toob ellu rõõmu,“ on Maret veendunud.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Usun, et sellest suureneb töötajate lojaalsus,“ ütleb Sukles. „Tegelikult kajastub see ka statistiliselt. Meil on väga palju pika staažiga töötajaid (28 ja 30 aastat – toim). Käiakse ehk vahepeal ära, kuid tullakse tagasi. Võtame nad alati ka avasüli tagasi, sest usume, et selleks, et teada saada, mis sulle sobib, ning osata hinnata seda, mis sul on, on vaja vahepeal midagi teistsugust proovida. Selles peab inimene ise veenduma. Ükski lubadus ei ole võrreldav isikliku kogemusega,“ mõistab Maret elukestva ja kogemuspõhise õppimise väärtust.Kogemuspõhist õpet saab ka Fra Mares kohapeal. „Soosime väga majas sees roteerumist, kuna inimesed on erinevad, nad tahavad erinevaid asju kogeda ja proovida, neist õppida ja areneda ning miks ei võiks nad siis teha seda meie juures? Püüame alati leida töötajale sobiva väljundi. Seetõttu soosime ka ümberõpet kokaks, hooldusõeks, massööriks. See annab kõikidele inimtüüpidele võimaluse end proovile panna, sest ettevõte on piisavalt suur,“ selgitab Maret töötajate rahulolu tagamise kunsti.