Lääne-Virumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Päts OÜ

 

Päts OÜ on kogukonnas austatud ja armastatud pagariäri. Ühtemoodi vaimustuses ollakse nende pakutavast toodangust kui hubase interjööriga pagariäri juures olevast kohvikust. Päts korraldab õppepäevi koos degusteerimisega, muusikaõhtuid, teeb koostöös koolidega ettevõtlusõpet, kus jagatakse väikeettevõtja muresid ja rõõme. Pätsi iseloomustavad areng, loominguline lähenemine ja südamega tehtud töö, mis kajastub kahtlemata nende maitsvas toodangus. Päts OÜ on Eesti Pagarite Seltsi liige ja teeb tihedalt koostööd Rakvere Ametikooliga. Pagar-kondiitri õpilased viivad oma tööpraktikat tihti Pätsis läbi. Kõik huvilised on avasüli vastu võetud, sh ka erivajadusega inimesed. Kõiki juhendatakse põhjalikult ja isiklikult. Lisaks ühiskondlikule panusele toimuvad Pätsis pidevalt tootekoolitused ja uuendatakse seadmeid, mistõttu ka töötajad peavad olema valmis pidevalt õppima ja ennast arendama. Tööandja võimaldab erialaseid täiendkoolitusi pagari ja kondiitri valdkonnas ning klienditeeninduse koolitusi. Suurem osa õppimist toimub töökohapõhiselt. Organisatsiooni sees tehakse palju koostööd. Õpitakse koos ja jagatakse kogemusi. Enesetäiendamine ja uute oskuste omandamine kajastub valmistoodangus, mis on silmapaistev, maitsev ning aja- ja tehnoloogiaga kaasas käiv.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Meie jaoks on oluline luua kõigile sõbralik töökeskkond,“ räägib Päts OÜ esindaja Kaja Hallik. „Elu on nii seatud, et veedame suurema osa oma päevast töötades. Meie jaoks on tähtis, et see aeg oleks meeldiv nii töötajatele, koostööpartneritele, klientidele kui praktikantidele ja õppijatele. Õppijasõbraliku keskkonna loovad enamasti just needsamad inimesed, kellega koos igapäevaselt emotsioone ja häid maitseid loome.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Soovime edasi anda ja jagada teadmisi, oskusi, suhtumist töötegemisse ning loomulikult kirge, mis seotud just meie, pagari-ja kondiitrivaldkonnaga,“ selgitab Hallik. „Oleks tore, kui me kõik suudaksime ja sooviksime teha tööd ning loomulikult paljusid teisi asju elus maksimaalse pühendumisega. Oleme ise jätkuvalt õppijad ja loodame, et meil kogemuse saanud praktikandid oskavad meilt saadud kogemusi ka edaspidi rakendada. Suure tõenäosusega kohtume nendega mingil moel uuesti, kas kolleegidena, koostööpartneritena või saame endale juurde näiteks toredad kliendid.“