Jõgevamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Palamuse lasteaed Nukitsamees

 


                                                                            

Palamuse lasteaed Nukitsamees on viie viimase aasta jooksul olnud maakonnas koolituste lipulaev. Koolitusi organiseerides arvestatakse alati täiskasvanud õppijate vajadusega. Igal aastal kaardistatakse töötajate koolitus- ja enesearengu valdkonna vajadusi. Lasteaed muudab vajadusel töögraafikuid ja leiab asendajaid koolitustel viibivatele töötajatele vabade päevade andmiseks. Et lasteaia majas on bassein, on kõik lastega töötavad kollektiiviliikmed läbinud Eesti Ujumisliidu korraldatud „Õpime ujuma“ algkursuse. Samuti on kogu kollektiiv koolitatud tegelema diabeedihaige lapsega. Töötajatel on võimalus osaleda ka suurüritustel, konverentsidel. Kaasatud on olnud koolitustest huvitatud lapsevanemad. Kolm aastat on lasteaed ka ise korraldanud koolieelse kasvatuse teemalist rahvusvahelist konverentsi, kus on olnud osalejaid Soomest, Lätist ja Leedust.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Palamuse lasteaia Nukitsamees direktor Marika Merusk leiab, et õppiv kollektiiv on arenev kollektiiv. „Lasteaia personalipoliitikas on oluline, et kõigil osapooltel oleks sotsiaalne vastutus õppida, luua arenguvõimalusi ning teha omavahel koostööd. Organisatsioonina tahame olla kursis uuendustega, võimalustega ja parimate praktikatega alushariduses. Vaimselt terve töökeskkond julgustab kolleege õppima ja uusi meetodeid kasutama. Õppijasõbralik töökeskkond võimaldab kiiresti uutes oludes kohaneda ja uuendusi rakenda, olgu see siis robootika, lapsekesksus, projektõpe, tervise edendus, jäätmekäitlus, säästlikkus vm,“ räägib ta.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Organisatsiooni tervikliku juhtimise mõttes on oluline iga kollektiivi liikme oskus oma isiklikke arenguvajadusi ja võimalusi hinnata,“ ütleb Merusk. „Elukestva õppe mudel aitab otsuseid vastu võtta üksikisiku tasandil ja kollektiivina, tagades organisatsiooni tervikliku arengu. Töökeskkonna vaimsete, füüsiliste ja emotsionaalsete tegurite tasakaal võimaldab ressursse jätkusuutlikult kasutada. Õppiv töötaja on elevil muutustega kaasaminemisest, tuues nii ka organisatsioonile oma tegevusega kasu. Organisatsioonisisene õppimine võimaldab luua „täidetud tassi” rahulolutunde kogu personalis.