Harjumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Järveküla Kool

 


                                                                           

Kas pole mitte õige, et kool keskkonnana peaks väärtustama õppimist üle kõige?
Seda ka oma personali puhul. Just nii leiab ka Järveküla Kooli kollektiiv. Nii on Järveküla Kooli töötajatel laialdased võimalused enese täiendamiseks, mida töökeskkond igati toetab. Õpetajatel on võimalik külastada piirkondlikke ettevõtteid, et olla kursis tuleviku karjääri võimalustega ja tehnoloogia arengutega. Kord aastas leiab aset üleriigiline kampaania “Tööle Kaasa!”, mil külastatakse kollektiivselt teisi Eesti koole leidmaks inspiratsiooni ja toetamaks reflektsiooni. Just teineteiselt õppimiseks ning kolleegide omavahelise sünergia soodustamiseks korraldatakse käiakse vaatlemas üksteise tunde ning tagasisidestatakse nähtut ja kogetut, mis omakorda on ka hea viis ka kolleegi märkamiseks ja tunnustamiseks. Ennekõike toetatakse isikliku kogemuse ja oskuse jagamise protsessi. Kõigile uutele töötajatele on mõistagi ette nähtud sisseelamisega seonduvad koolitused, et nad tunneksid end oodatute ja toetatutena.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Järveküla Kooli arendusjuht Siret Dreyersdorff selgitab, et kooli jaoks on õppijasõbralik töökeskkond oluline ennekõike lähtuvalt organisatsiooni motost „Õppimine on elustiil“, mis tähendab kooli jaoks pidevat arenguvõimaluste ja innovaatiliste lahenduste otsimist. „Kiiresti muutuvas maailmas on oluline ka kiiresti kohaneda ja omandada uusi oskusi. Näiteks praeguste reisipiirangute olukorras pakume koostöövõimalust turismisektorile. Ühelt poolt anname turismisektori töötajatele võimaluse õppida tundma õpetajaametit. Teisalt tagame eelnevalt instrueeritud asendustundide läbiviimise juhul, kui õpetajad peaksid haigestuma,“ räägib ta.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Soosime oma töötajate õppimist, kuna sellel on oluline roll töötaja tööga seotud teadmiste ja oskuste arengus. Õppimise kaudu kasvab töötaja enesejuhitavus ning muutuvad hoiakud ja väärtused, mida on vaja organisatsiooni kui terviku eesmärkide saavutamiseks,“ ütles Dreyersdorff.