Aasta koolitaja 2016 - JANE TALVIK

AASTA KOOLITAJA 2016, JANE TALVIK (44) on kolleegide sõnul uuendusmeelne ja erilise empaatiavõimega õpetaja, kes tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühma juht- ja kutseõpetajana on toonud töökohapõhise õppe oma kodukooli, Valgamaa Kutseõppekeskusse, ning ei põlga vaeva erinevatesse maakondadesse õppurite juurde sõita, panustades seeläbi sotsiaalvaldkonna arengusse kogu Lõuna-Eestis. Tema õpilased saavutavad kutsevõistlustel häid tulemusi, sest lisaks omaenese suure pühendumisega tehtavale tööle, kaasab Jane ka teisi valdkonna spetsialiste erinevatest organisatsioonidest. Koolitaja koostab õppekavasid, kasutab mitmekülgseid ja uuenduslikke õppemeetodeid ning loomulikult peab oluliseks ka enesearendamist – Jane Talvik kaitses 2014. aastal terviseteaduste magistrikraadi. Armastatud ja hooliv koolitaja nõustab heal meelel ka endisi õpilasi ning hoiab ka ise kätt elu pulsil, töötades Valga kiirabis.

Kuidas olete koolitajaks saanud ja mida see teie jaoks tähendab?

Olen erialalt meditsiiniõde. Pikki aastaid sai käidud oma haiglatöö kõrvalt Valgamaa Kutseõppekeskuses tervishoiuvaldkonna õpilasi õpetamas. Meditsiiniõest õpetajaks ja õpetajast koolitajaks kujunemine on olnud minu jaoks märkamatu – lihtsalt teed oma tööd ning oled seda tehes õnnelik! Õpetaja/koolitaja peabki õnnelik olema, kuidas siis muidu ta oma õpilasi väärtustab ja neid õnnelikuks oskab teha teha. Ikka oma naeratuse ja toetava sõnaga. Kõige olulisem ongi täiskasvanud õppijale luua sõbralik ja toetav õpikeskkond. Koolitajana oled sageli nii mentori, kuulaja, sõbra, motiveerija, lohutaja rollis. See on täiskasvanud õppijale väga tähtis, sest nad erinevad nii oma vanuse, kogemuste kui ka oma hoiakute ja väärtushinnangute poolest ning peab oskama sellega oma töös arvestada.

Kas ja kuidas koolitamine Teid ennast arendab?

Koolitamine ongi pidev õppimine nii iseendale kui selle edasi andmine õppijale. Peab olema selle protsessi pidev edasiviija, oskama analüüsida ja reflekteerida oma tööd, täiendama ennast pidevalt oma erialal, jälgima mis toimub ühiskonnas. Ümberõpe ja õppijate vajadused muutuvad pidevalt. Alahinnata ei tohi ka seda, mida sa õppijatelt saad – meil kõigil on mida teistega jagada! Oma kogemustest võin öelda, et uue omandamisel on iga kord tunne, et mida rohkem tean, seda vähem tean...

 

Aasta koolitaja 2016 eripreemia - MARGUS TIITSMAA

AASTA KOOLITAJA 2016 ERIPREEMIA LAUREAAT MARGUS TIITSMAA (53), kunstnikunimega Sorge, tuli Paide Huvikeskusesse joonistamisõpetajaks neli aastat tagasi, olles ise aktiivselt tegev kunstnik. Nende aastatega on huvikeskusest saanud mõnusa õhustikuga, loovust toetav kunstipesa, mille tegevused kujundavad ja rikastavad ka linnaelu. Maali-, kompositsiooni- ja joonistamise õpetaja ning kunstnik Margus Tiitsmaa peab oluliseks enesetäiendamist. Uute tehnikate ja stiilidega kursis olek on kaht magistrikraadi omava koolitaja jaoks loomulik ja möödapääsmatu asjade käik, sest kuidas muidu saaks ta luua ja teisi looma inspireerida. Paide kunstielu on tänu Marguse panusele oluliselt elavnenud – kunstistuudiosse on õppima tulnud palju täiskasvanud inimesi, kes leidnud (tagasi)tee loovuse juurde ning kellest nii mõnedki on esinenud oma personaalnäitustega kodulinnas ja kaugemal.

Margus on nõu ja jõuga kaasa aidanud paljudele Paide linna ettevõtmistele ning rikastanud kogu maakonna kunstielu ja tegemisi. Endast rääkides jääb ta siiski tagasihoidlikuks ja napisõnaliseks.

Kuidas olete koolitajaks saanud ja mida see teie jaoks tähendab?

Koolitajaks olemine on otsekui välja kasvanud pidevast kunstis osalemisest. Näitused ja muud kunstiga seotud projektid on olnud koolitajatöö loomulikuks eelduseks. Nii saan oma kunstnikupraktikat õpilastele edasi anda, äratada nende loovust ja kõrvaldada hirme. Kunsti ja loominguga tegeledes on ilma pideva õppimiseta ja enesetäienduseta päris raske hakkama saada.

Kas ja kuidas koolitamine Teid ennast arendab?

Olles õpetaja rollis tuleb lahendada erinevaid ülesandeid. Igale inimesele tuleb ju läheneda erineval viisil. Üksi maalides olen oma loomingu ainus juht ja autor. Teisi juhendades sünnib looming mitmuses – koostöös. Hea tunne on, kui suudad innustada ja toetada.