Eesti Energia AS

Järjepidev õppimisvõimalus tuhandetele töötajatele                                                             

Ligikaudu 4400 töötajaga Eesti Energias on kõigile loodud võimalus pideva õppijana mitmekülgselt areneda. Eesti Energias kavandatakse töötajate arengut ja õpiteed järjepidevalt. Õpiteekond on mitmekesine ning lähtub tööturu trendidest ja tulevikuoskustest. Ettevõttes usutakse, et parim õpe on praktiline: 70% õppimisest toimub tegevuse kaudu, 20% kolleegidelt ja 10% koolitustelt kuuldu põhjal. Arengu toetamiseks on kasutusel digitaalne Talent Managementi keskkond. Töötaja märgib sinna igal aastal oma arengueesmärgid ja seirab nendeni jõudmist. Suurt rõhku pannakse omavahelisele kogemuste jagamisele. Regulaarselt käivad koos kogemusklubid, keelekohvikud, mentorpaarid ja kovisioonigrupid. Sisekoolitustel toimuvad väikestes rühmades diskussioonid. Igal kokkusaamisel jäetakse piisavalt aega aruteluks ja kogemuste jagamiseks. Koolitustel õpitut ja kuuldut jagatakse ka tiimide nõupidamistel. Pidevalt käivad koos teemapõhised kogemusgrupid. Igal töötajal, olenemata ametikohast, on võimalus osaleda tööalastel- ja enesearengu koolitustel ning leida infot õpivõimaluste kohta nii siseveebist kui ka teistest kanalitest.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline?
Tiina Drui, Eesti Energia töötajakogemuse direktor: Meie jaoks on oluline suurepärane töötajakogemus. Oluline osa sellest on töötajate arengu toetamine. Väärtustame õppimiskultuuri. Selleks, et töötaja saaks iga päev anda tööl endast parima ja rakendada oma potentsiaali, toetame teda organisatsioonina mitmekesiste õppimisvõimalustega. Me aitame kasvada ja soodustame igapäevast õppimist.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see teie organisatsioonile toob?
Seda ütleb vist iga tööandja, kuid töötaja ongi meie kõige väärtuslikum vara. Suudame strateegilised eesmärgid saavutada ainult koos pädevate töötajatega, mistõttu kasvame koos, et olla homme paremad kui täna. Sellega loome omakorda suuremat väärtust klientidele, kes on meie toodete ja teenuste igapäevased tarbijad.

EESTI ENERGIA VIDEO