Infoseminarid lasteaedade personalile ja lapsevanematele

 

 Infoseminarid lasteaedade personalile ja lapsevanematele vähemalt 25 lasteaias

Toimunud on 11 infoseminari lapsevanematele ja lasteaia personalile (osalejaid kokku 300). Lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja lasteaia personal peavad teavitustegevusi väga oluliseks. Kui on olemas ülevaade olukorrast ja teave täiskasvanute paindlikest õppimisvõimalustest, siis on rohkem võimalusi märgata ning toetada inimeste õppesse tagasipöördumist.
Tegevuste eesmärk on toetada ja julgustada kuni 7-aastaste väikelaste vanemaid õpinguid jätkama.