Raiko Täht

 


                                         

Võrumaa aasta õppija Raiko Täht (18) on noor mees, kel hoolimata erivajadusest jaksu, südikust ja head tahet rohkem kui küll. Raiko oli küll lõpetanud põhikooli ja õppinud Väimela Kutsehariduskeskuses infotehnoloogiat, kuid keskharidust omandama läks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi. Õpetajad räägivad tema kohta, et hoolimata tagasihoidlikkusest võis temas juba esmakohtumisel aimata korrektsust ja püüdlikkust. Raiko kohata jagub ainult kiidusõnu, sest kolme õpinguaasta jooksul on ta olnud ülimalt pühendunud. Hoolimata raskest füüsilisest puudest ei puudunud ta ainsastki tunnist ning oli sellega paljudele eeskujuks. Raiko oli võrdne võrdsete seas – alati kohal kooli üritustel ja õppekäikudel. Õppimine andis talle tohutult julgust ja enesekindlust. Pingutusi ja pühendumust kroonis edu – Raiko lõpetas kooli kuldmedaliga, taskus kutsed linnapea vastuvõtule ning vabariigi presidendi juurde Kadrioru roosiaeda.

Miks Te õpite?

Ma õpin selleks, et saada targemaks – mulle tundub, et haridus on tänapäeval moes ja populaarne. Õppimine on kohustus nagu tööl käiminegi. Hea haridus on see, mis valmistab ette tööturule minekuks.  Tulevikus oleks tore, kui õnnestuks saada meelepärane ja oma võimetele vastav töökoht.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?

Õppimine on toonud ellu palju positiivseid muutusi. Olen tutvunud paljude heade õpetajatega, leidnud uusi sõpru. Olen saanud palju teadmisi, arendanud oma suhtlemisoskust ja enesekindlust. Olen natuke julgemaks saanud, omandanud parema väljendusoskuse. Erivajadusega inimesedki tahavad õppida ja rohkem teadmisi saada – nii ka mina. Vahel on tore seegi, kui saan teisi õpilasi oma teadmistega aidata ja neile tuge pakkuda. Õppida on lahe. Tulge õppima! Mina pooldan elukestvat õpet igal juhul, sest miks mitte õppida ja uusi teadmisi saada kogu elu vältel. Nii saab ju end kogu aeg vaimselt vormis hoida.