Kätlin Kasper

 


                                                            

Tallinna aasta õppija Kätlin Kasper (39) on näide sellest, kuidas igapäevatööst võib välja kasvada uus huvi ning lõpuks ka eriala. Tallinna Tihase lasteaia muusika- ja liikumisõpetaja hakkas meditsiini ja õenduse vastu huvi tundma just töö juures toimunud esmaabikoolituste tõttu. Need ning muu õppekavas olev tervisetemaatika köitis sedavõrd, et viis Kätlini 2016. aastal taas koolipinki – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialale. Kätlini kolleegid näevad tema õpiindu ja teavad, et nüüd, oma praegustes õpingutes, on ta õppeedukus parem kui iial varem ja õpimotivatsioon hoopis teine kui noorena. Kolleegid lasteaias hindavad tema tervisealaseid nõuandeid ning lapsed uudseid õpitegevusi. Täiskoormusega õppimist ja töötamist püüab tööandja nii palju kui võimalik aidata ühitada. Liikumisõpetaja töö lasteaias aga on Kätlin nüüd asendanud tööga diakooniahaiglas. See on muutnud Kätlini ellusuhtumist ning pannud mõistma iga eluhetke olulisust.

Miks Te õpite?

Olles pidanud 18 aastat muusikaõpetaja ametit, leidsin, et on aeg püstitada endale uusi väljakutseid. Otsustasin minna õendust õppima, sest esmaabikoolitus tekitas minus suure huvi meditsiinivaldkonna vastu. Leian, et õppida pole kunagi hilja, ning isiklik areng on minu jaoks oluline. Erialal on minu jaoks suur praktiline väärtus ning mulle meeldib inimeste jaoks midagi ära teha. Naudin inimestega töötamist ja suudan nüüd ka lähedaste tervisemuresid märgata.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?

Kindlasti on õppimist vahel pereeluga raske ühildada. Paljud uneta ööd ja pikad õppimistunnid on üpris igapäevane nähtus.  Samas ei ole õppimine olnud kordagi igav, see on niivõrd uus ja huvitav, et olen saanud nii enda kui perekonna silmaringi mitmel moel avardada. Just nüüd, täiskasvanuna, mõistan, et õpin iseendale. Õppimine on tekitanud minus uudishimu ja kire uute asjade proovimise järele.  Juba praegu, õppimise ajal, on osaliselt muutunud ka minu tööalane profiil.