Pille Näksi

 


                                              

Hiiumaa aasta õppija Pille Näksi (33) teadis ka enne õppima minekut, mida teha soovib ja õppima kannustaski tahe teha oma armastatud tööd hooldajana paremini, professionaalsemalt ja teadlikumalt. Pärast Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetamist hooldustöötaja erialal 2017. aastal, oli Pille õppimispisikuga juba nii lootusetult nakatunud, et jätkas kohe sama aasta sügisel Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal. Õppimine kõrgkoolis võimaldas tal kandideerida sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale ning sel suvel alustas ta tööd Hiiumaa valla sotsiaalametnikuna. Seda kõike teeb Pille pere kõrvalt, milles kasvab kaks väikest last.

Miks Te õpite?

Hakkasin neli aastat tagasi tööle koduhooldajana ja eelnevad teadmised olin omandanud ise – olin 15 aastat oma vanaema hooldaja. Leian, et on oluline elada oma kodus võimalikult kaua ja koduhooldajana sain seda inimestele võimaldada. Töö meeldis, kuid tahtsin saada ka teoreetilisi teadmisi, et olla professionaalsem, ning omandada oskusi, kuidas töötada end säästvamalt. Neid teadmisi läksingi Haapsalu Kutsehariduskeskusesse omandama. Aastatega tundsin järjest rohkem, et olen teinud õige valiku ja abistav elukutse on see, mis mulle sobib ja meeldib. Tahan seista inimeste eest, kes ise seda ei oska või ei saa. Tahan julgustada neid abi otsima ja kui mina aidata ei saa, siis suunan nad sinna, kust lahendusi leiab. Pärast kutsekooli tundus ainuõige minna Tallinna Ülikooli sotsiaaltööd õppima. Tänaseks on esimene õppeaasta edukalt läbitud ja ootan huviga järgnevat kaht!

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?

Haapsalu Kutsehariduskeskuses omandatud oskused on õpetanud töötama ennast säästvamalt –  töötades sotsiaalvallas on üks olulisemaid oskusi õigete töövõtete kasutamine. Tööd ei tohiks koju kaasa võtta, muidu võib läbi põleda. Tuleb mõista kliendi muret, seda enda omaks muutmata. Töötades samal ajal koduhooldajana, sain teoreetilisi teadmisi rakendada igapäeva praktilises töös. Ülikoolis õppimine andis võimaluse asuda tööle Hiiumaa valla Kõrgessaare osavalla sotsiaaltöö spetsialistina. Oluline on õppida seda, mis huvitab ja see avab ka tööalaseid võimalusi. Iga inimene väärib inimväärset elu ja tahan neile seda pakkuda.