Sügisest võib tulla koolituskaart

 

Agne Narusk

Kui sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna ette valmistatav koolituskaardi idee leiab heakskiidu, võib registreeritud töötu nn kinkekaardi alusel valida ise endale vajaliku koolituse. Praegu ei võeta töötuna arvel olijaid töötavatele ja tööotsijatele mõeldud kursustele isegi siis, kui seal leidub vabu kohti. Kui koolituskaardid käiku lähevad, see vahe kaob. „Inimese jaoks tähendab see, et ei pea enam oma staatuse pärast muretsema ning võib valida just selle kooli ja eriala, mis on tema eduka toimetuleku eelduseks,“ ütles tööturuosakonna juhataja Thor-Sten Vertmann Eesti Päevalehele. Tema hinnangul peaks eurorahale toetuv katseprojekt valmis saama sügiseks.

Koolituskaart oleks kindlas vääringus kaart, mis lubaks koolitusel osaleda just äratoodud summa ulatuses. See tähendab, et järjekorrad koolitusele lüheneks, kuna aeganõudvaid riigihankeid pole enam vaja. Koolituskaart nõuaks pealehakkamist ja suuremat vastutust töötult endalt. Kuid päris ilma järjekordadeta ei saa ilmselt ka siis, sest kaardi saamise aeg ei pruugi kokku langeda sobiva koolitaja ajakava ning kursuse algusajaga.