Kutse taotlemine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonile Andras on antud täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja õigused kuni 24.04.2022 (SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu 25.04.2017 otsus nr 10).

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutseid andnud alates 2004. aastast. 

Täiskasvanute koolitaja kutsed on vastavuses Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemetega 5-8.

Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Dokumentide esitamise tähtajad täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks on igal aastal 1. aprillil ja 1. oktoobril.

Enne kutse taotlemist palume tutvuda kutsestandardidega ja hinnata, millise  taseme kompetentsidele teadmised, oskused ja kogemused vastavad. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused – vt kutse andmise kord, peatükk 2.

Dokumendid vaadatakse kutse andja poolt läbi kahe nädala jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaega.
Seejärel toimub kutseeksam ning lõpliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta teeb kutsekomisjon kahe kuu jooksul.

Kutse taotlemise dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile kutse@andras.ee