Täiskasvanuhariduse foorum (THF)

1997. aasta sügisel toimus esimene täiskasvanuhariduse foorum. Alates II täiskasvanuhariduse foorumist on see üritus liidetud täiskavanud õppija nädalaga.

Täiskasvanuhariduse foorumi korraldamise eesmärgid:

· avalikkuse tähelepanu tõmbamine elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse tähtsusele;
· avaliku diskussiooni käivitamine aktuaalsete haridusprobleemide üle;
· erinevate täiskasvanuhariduse toimegruppide ja sotsiaalsete partnerite - poliitikud, tööandjad, töövõtjad, koolitajad - koostöö edendamine;
· surve avaldamine poliitiliste otsuste tegijatele ja ettepanekute väljatöötamine riiklikele institutsioonidele hariduspoliitiliste otsuste langetamiseks;
· riiklike ja erastruktuuride ning kolmanda sektori jõupingutuste ühendamine hariduselu edendamiseks

THF toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Varasemad foorumid

XX täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering"

XX täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering" toimus 21. oktoobril 2016

Foorumil võeti vaatluse alla täiskasvanute madalad oskused, sh põhioskused (kirja-, arvutus- ja digitaaloskused). Arutleti oskuste tähenduse üle Eesti kontekstis. Millised on madalad oskused? Millal oskused aeguvad? Kuna madalad oskused on üheks takistuseks hariduse omandamisel ja tööjõuturule sisenemisel ning seal püsimisel, on tegemist riiklikult prioriteetse teemaga. Tööalane konkurentsivõime sõltub oskuste kvaliteedist.

Foorumi eesmärk: täiskasvanuhariduse erinevad osapooled on teadvustanud oskuste teema olulisust ühiskonna arengu võtmetegurina ning alustanud ühtsete arusaamade kujundamist.

Foorumi esinejad: Maris Lauri, Janno Järve, Ott Pärna, Doris Põld, Reelika Leetmaa, Anu Harjo, Krista Lepanurm ja Airi Broberg.

Foorumi ettekanded SIIN