Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2017 - SAKRET OÜ

AASTA KOOLITUSSÕBRALIK ORGANISATSIOON 2017, SAKRET OÜ on Järvamaal ehitusmaterjalide tootmise, müügi ja ehitusseadmete rendiga tegelev ettevõte, kus mõistetakse, et firma saab areneda ainult koos töötajatega. Inimeste koolitamise vajadust arvesse võtmata ei ole võimalik midagi planeerida. Poleks ju võimalik töötada välja uusi tooteid ja järgida kvaliteedinõudeid ilma spetsialiste koolitamata ega müüa oma toodangut ilma suhtlemisoskusi lihvimata. Sakretis väärtustatakse oma töötajate õppimist ja arengut igakülgselt. Nõnda kui toimub uute töötajate väljaõpe ja juhendamine kohapeal, võimaldatakse enesetäiendamist ka kõikvõimalikel tööalastel koolitustel, mille inimene enda jaoks välja valib. Ühiselt käiakse erialamessidel ning soositud on tasemeõppes osalemine – õppiva inimese palk säilib ka koolipäevade eest ja seda sugugi mitte miinimumina. Ettevõttesisene edasiliikumine ametiredelil ning rahvusvahelises keskkonnas tegutsemiseks vajalik keeleõpe on töötajaile iseenesestmõistetavad tõsiasjad. Sakretis mõistetakse ka oma rolli kogukonnas. Hea koostöö on töötukassa ja haridusasutustega nii Järvamaal kui mujal Eestis.

Miks koolitussõbralik keskkond teie organisatsioonile oluline on?

Sakret OÜ tegevjuht ja juhatuse liige Kaspars Pacevics: Me mõistame, et meie töötajad on ettevõtte visiitkaart ja meie kaubamärgi saadikud. Me ei investeeri sugugi ainult tehnikasse ja tootearendusse, vaid ka oma töötajatesse – targad inimesed on firma rikkus.

Sakret OÜ personalitöötaja Signe Fink: Koolitussõbralik keskkond on meie jaoks oluline, nii tunnevad töötajad ennast hästi, rõõmsalt ja motiveerituna ning saavad oma teadmisi täiendada ja silmaringi laiendada. Koolituselt saabunud inimene on alati entusiasmi ja pealehakkamist täis ning asub tööülesandeid loovalt lahendama.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Kaspars Pacevics: Hea tööandja mõtleb oma töötajate arengule. Töötajad on motiveeritumad, ka töökohal pidevalt midagi õppida. Õppimine avab uusi väljavaateid mitte ainult ettevõttes vaid ka väljapoole seda. Motiveeritud ja professionaalsed töötajad on need, kes panustavad Sakreti arengusse ja kujundavad ettevõtte maine nii Eestis kui väljaspool.

Signe Fink: Koolituselt saadud ideedega suudetakse oma tööd täiendada ja ladusamaks muuta, mis on igati kasuks ettevõttele. Soosime töötajate õppimist, et nad saaksid olla oma ala spetsialistid. Niimoodi oleme ka hinnatud tööandja oma piirkonnas.