Hindamiskomisjonid

Täiskasvanute koolitaja kutsete hindamiskomisjon
Kinnitatud kutsekomisjoni 28.06.2017 otsusega nr 1.2.

1.   Andra Õismaa, AS Medicum
2.   Anu Harjo, Estonian Education Centre OÜ
3.   Georgi Skorobogatov, SA Kutsekoda
4.   Jaana Susanna Liigand-Juhkam, Arikano OÜ
5.   Juta Nugin, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
6.   Jüri Ginter, Tartu Ülikool
7.   Katrin Karu, Tallinna Ülikool
8.   Kristel Jalak, DevelopDesign®
9.   Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
10. Marin Johnson, Tallinna Ülikool
11. Talvi Märja, Tallinna Ülikool
12. Tatjana Babanskaja, Tartu Ülikooli Narva kolledž
13. Tiia Murulaid, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
14. Tiiu Saks, Stimava OÜ
15. Veronika Tuul, Rahandusministeerium

Hindamiskomisjoni esimees on Anu Harjo.

Suhtlemistreeningu spetsialiseerumisega seotud kompetentside hindamiskomisjon
Kinnitatud kutsekomisjoni 28.06.2017 otsusega nr 1.3.

1. Angelika Naris, Kaitseliit
2. Dagmar Narusson, Tartu Ülikool
3. Endel Hango, Self II OÜ
4. Helle Saaremägi, Eesti Suhtlemistreenerite Ühing
5. Jana Tamm, Baltic Corporate Training OÜ
6. Kadri Kõiv, DevelopDesign®
7. Kaire Bachmann, Nõustamiskeskus Papaver
8. Karin Hango, Self II OÜ
9. Kristel Jalak, DevelopDesign®
10. Mari-Liis Järg, DevelopDesign®
11. Sirje Tammiste, Tammiste personalibüroo
12. Tiit Kõnnusaar, DevelopDesign®
13. Viive Einfeldt, Eesti NLP Instituut

Hindamiskomisjoni esimees on Kadri Kõiv.