Esitatavad dokumendid

Palume dokumendid esitada ainult elektrooniliselt (e-portfoolio).

E-portfoolio esitamisega tõendatakse täiskasvanute koolitaja IKT-alaseid kompetentse.

Palume põhjalikult tutvuda e-portfoolio juhendiga, kuna seal on kirjas kõik vajalik Teie e-portfoolio koostamiseks!

Muudatuste tegemine e-portfoolios ei ole lubatud alates taotluse esitamisest kuni vaide esitamise tähtaja möödumiseni.

 

Esitatavad dokumendid

Dokumendid palume esitada kehtivatel vormidel ja eesti keeles!
 
Tõenduspõhine intervjuu võib toimuda nii vene kui ka inglise keeles, selle kohta tuleb teha märge avalduses.
  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • E-portfoolio, mis sisaldab:
    • CV-d (sh koolitusalane tegevus) või Europassi CV-d
    • eneseanalüüsi koos tõendusmaterjalidega (haridust tõendav info, töökogemus koolitajana, täiendkoolitustel osalemine, publikatsioonid, projektides osalemine, viited avaldatud õppematerjalidele jm)

Täiskasvanute koolitaja, tase 5 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 eneseanalüüs

 

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7) taotlemisel on lisaks vaja esitada: