Esitatavad dokumendid

Palume dokumendid esitada ainult elektrooniliselt (e-portfoolio).

E-portfoolio koostamise juhend

E-portfoolio esitamisega tõendatakse muuhulgas täiskasvanute koolitaja IKT-alaseid kompetentse.

 

Esitatavad dokumendid
Dokumendid palume esitada kehtivatel vormidel ja eesti keeles!

  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • E-portfoolio, mis sisaldab:
    • CV-d (sh koolitusalane tegevus) või Europassi CV-d
    • eneseanalüüsi koos tõendusmaterjalidega (haridust tõendav info, töökogemus koolitajana, täiendkoolitustel osalemine, publikatsioonid, projektides osalemine, viited avaldatud õppematerjalidele jm)

Täiskasvanute koolitaja, tase 5 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 eneseanalüüs

 

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7) taotlemisel on lisaks vaja esitada: