Täiskasvanute koolitaja kutse

 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete andja alates 2004. aastast ja oli kutse andja 2004 - 2016.

Novembris 2011 kinnitati neli uut täiskasvanute koolitaja kutsestandardit, mis on vastavuses 8-tasemelise kvalifikatsioonisüsteemiga. 
Alates aastast 2012 on ETKA Andras andnud välja  täiskasvanute koolitaja kutseid tase 5 - tase 8.

Kutsekoda viib hetkel läbi avalikku konkurssi täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja leidmiseks. Seega 2017. aasta kevadel ei ole võimalik kutset taotleda. Loodetavasti on järgmine kutsetaotlemise voor sügisel.

Eestis on 459 kutsega täiskasvanute koolitajat.