Täiskasvanute koolitaja kutse

 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete andja alates 2004. aastast ja oli kutse andja 2004 - 2016.

Novembris 2011 kinnitati neli uut täiskasvanute koolitaja kutsestandardit, mis on vastavuses 8-tasemelise kvalifikatsioonisüsteemiga. 
Alates aastast 2012 on ETKA Andras andnud välja  täiskasvanute koolitaja kutseid tase 5 - tase 8.

Eestis on 438 kutsega täiskasvanute koolitajat.

ETKA Andras kuulutati  SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu 25.04.2017 koosolekul  täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks.

Täpsem info kutsete taotlemise  kohta kodulehel alates 03.07.2017.