Aasta raamatukogu 2016 - NARVA KESKRAAMATUKOGU

AASTA RAAMATUKOGU 2016, NARVA KESKRAAMATUKOGU on koht, kus mõistetakse raamatukogu rolli haridusasutusena selle sõna kõige laiemas mõttes. Ettevõtmisi, mis raamatukogus aset leiavad on tõepoolest tohutul hulgal – 2015. aastal 92 rühma- ja 270 individuaalkoolitust, koostöös USA suursaatkonnaga Ameerika klubi, arvukad raamatuesitlused ja kohtumised kirjanikega, rahvuskultuure tutvustavad ürituste tsüklid, näitused, õppimisvõimaluste info vahendamine, täiskasvanud õppija nädala ettevõtmised ja palju-palju muud.

Eraldi väärib märkimist raamatukogu juures tegutsev MarkerLab – projekt, mille eesmärk on suurendada kogukonna ettevõtlikkust ja algatusvõimet ning mille erinevatel kursustel tutvustatakse uusimaid tehnoloogiaid (3D printimine, laserlõikamine, blogimine jne.). Koostööpartnerite loetelu on leheküljepikkune. Töötajad peavad õppimist igapäevaelu loomulikuks osaks ja osalevad pidevalt erialases enesetäiendamises.

Miks on raamatukogu roll kogukonna keskusena ja õppijate toetajana teie jaoks oluline? Millisena näete raamatukogu rolli piirkonnas laiemalt?

Direktori kohusetäitja Maritsa Ort: Raamatukogu on üks väheseid asutusi, kus käivad inimesed eri põlvkondadest, rahvusest ning erineva sotsiaalse, haridus-, kultuurilise, usulise ja poliitilise taustaga. Raamatukogudel on potentsiaali olla kogukonna kohtumispaigaks ning edendada sotsiaalset kaasatust. Näiteks: Narva Keskraamatukogus loodud MakerLab on oma sisult raamatukogu innovatsioonilabor, mille eesmärgiks on anda kohalikule kogukonnale tasuta algõpet ja teavet tehnoloogilistes valdkondades ning seeläbi suurendada huvi ja oskusi tööturul paremaks läbilöömiseks. Kaugemaks eesmärgiks on edendada kohalikku majanduskasvu. Inimesed, kes on töötud või soovivad töökohta vahetada saavad võimaluse osaleda töötubades, vahetada ideid teiste osalejatega ja katsetada erinevaid prototüüpe.
Meie jaoks on Narva Keskraamatukogu missioon olla Narva linna kultuurimaastikul stabiilselt arenev ja tähelepanuväärne asutus – säilitada ja vahendada Narva kultuuriruumile omaseid väärtusi ja aidata kaasa linna edasisele arengule. Selleks võimaldab Narva Keskraamatukogu vaba ja piiramatut juurdepääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetab elukestvat õpet ja enesetäiendamist.

Kuidas soosite oma töötajate õppimist?

Maritsa Ort: Meie deviisiks on õppida ise ja õpetada teisi. Püüame ära kasutada kõik võimalused, olgu need seotud keeleõppe või erialase täiendamisega. Raamatukogu töötajad läbisid 2015. aasta jooksul 12 koolitust, 422,5 koolitustunni mahus. Üks raamatukogu töötaja omandab kõrgharidust Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.