Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 - DELUX OÜ

AASTA KOOLITUSSÕBRALIK ORGANISATSIOON 2016, DELUX OÜ on Viljandis asuv madratseid, tekke, patju ja muud magamistoa sisustust tootev ettevõte, mille juht Göran Sjöholm ei pelga välja öelda oma põhimõtet: „Kui töötajad on õnnelikud, satub killuke sellest õnnest ka kõigisse meie toodetesse.“

Peamine väljaõpe toimub ettevõttesiseselt. Uued töötajad elavad töökeskkonda sisse juhendaja käe all. Suurt rõhku pannakse klientidega suhtlemisele ja sellealaste oskuste lihvimisele. Inimeste võimetesse suhtutakse suure tähelepanuga, nii võib juhtuda, et ühele ametikohale võetud inimeses leitakse eeldusi hoopis teiseks tööks. Soositakse erialast arengut – ametijuhendiski kirjas – ja võimaldatakse liikuda karjääriredelil. Positiivne on juhtkonna suhtumine ka tasemeõppes osalemisse ja töötaja enda initsiatiivil leitud koolitustesse. Delux OÜ on üks Viljandimaa suurimatest tööandjatest, milles mõistetakse oma rolli piirkonna maine kujundajana ning tehakse kõikvõimalikku koostööd kohaliku elu edendamiseks.

Miks koolitussõbralik keskkond teie organisatsioonile oluline on?

Delux OÜ omanik ja juht Göran Sjöholm: Haritud töötajad on eduka ettevõtte ja kvaliteetsete toodete pant. Kui klient saab meie töötajatega oma emakeeles rääkida, on see suur konkurentsieelis. Meie peamised töökeeled on saksa, inglise, rootsi ja soome keel. Koolitame töötajaid ka ajajuhtimise ja kvaliteedi valdkonnas. Samuti ei pääse mööda masinate käsitsemiseks vajalikest oskustest – meie ülimoodne tehnika ei tööta, kui inimesed seda kasutada ei oska.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Göran Sjöholm: Tähtis on motiveerida inimesi, innustada neid oma oskusi täiendama ning suhtumist muutma, et nad suudaksid tegeleda nõudlike klientidega erinevatel turgudel. Ekspordime 99% oma toodetest 30 riiki ning Delux on oma professionaalse ja sõbraliku teeninduse poolest tuntud. Tahame, et head töötajad jääksid ettevõttesse, seega on oluline hoolitseda nende heaolu ja motivatsiooni eest. Siin on mängus enam kui kasu. Hariduse väärtustamine on välisturgudel ellujäämiseks kohustuslik.
Mis puutub piirkonda, siis Deluxil on võimalus kujundada Viljandi mainet – et inimestel oleks põhjust oma kodulinna üle uhke olla! Meie ettevõte laieneb ja pakub uusi töökohti. Nii loome linna nägu, et inimesed tahaksid siia elama tulla. Nüüd on meil tootmisüksus ka Narvas.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 eripreemia - SA HIIU MAAKONNA HOOLDEKESKUS TOHVRI

AASTA KOOLITUSSÕBRALIK ORGANISATSIOON 2016 ERIPREEMIA, SIHTASUTUS HIIU MAAKONNA HOOLDEKESKUS TOHVRI on organisatsioon, milles tunnetatakse oma rolli Hiiumaa elukeskkonna arendamisel, hoolitakse oma inimestest ning seetõttu peetakse õppimist au sees. Hooldekodul on selge elukestva õppe strateegia ja eesmärgid, mille saavutamiseks tehakse koostööd Hiiumaa haridus- ja kultuuriasutustega, et võimaldada eakatel osaleda kogukonna elus ja elukestvas õppes. Sihtasutuses soositakse töötajate aktiivset eluhoiakut, õppimist ja arengut. Tasemeõppes õppivate töötajate töötasu tõstetakse, kuid veelgi enam tõuseb see õpingute edukal lõpetamisel. Organisatsioonisisene edasiliikumine, tublide tunnustamine, õppereisid, sisekoolitused ja ühisüritused on hooldekodu igapäevaelu osa. Õppijatega arvestatakse graafikute koostamisel ja õppepuhkuste võimaldamisel. Meelsasti võetakse vastu praktikante.

Miks koolitussõbralik keskkond teie organisatsioonile oluline on?

Juhatuse liige Elge Härma: Organisatsioon, mis on suunatud arengule, peaks toetama iga üksiku töötaja enesearengut ja -otsinguid.  See on kõigi osapoolte jaoks motiveeriv. Pole isegi tähtis, kas tegemist on  erialaste või üldarendavate õpingute, koolituste või muude tegevustega. Kui töötajad mõistavad, et igaühest sõltub midagi ja et nemad suudavad maailma muuta, siis võidavad sellest kõik: töötaja ise, kliendid, kolleegid, kogukond  ja ettevõte. Iga teadmine ja oskus on väärtus, mis muudab organisatsiooni tervikuna elujõulisemaks.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Elge Härma: Minu jaoks on see enesestmõistetav. Elu on ikka pidev areng ja liikumine. Ei ole midagi paremat, kui tead, et sinu meeskonnas on teadlikud, oskuslikud, analüüsivad ja mõtlevad inimesed. Need on õnnelikud inimesed. Sellistel inimestel on, mida teistele jagada.
Mida enam on ühes kogukonnas uudishimulikke, õpihimulisi ja  ettevõtlikke inimesi, seda suurem on selle piirkonna elujõud. Kui meil on  oskusi ja teadmisi, millest kellelgi võiks olla kasu või abi, siis on  meie kohustus seda ümbritsevatega jagada. Tohvri on maakonna suurim hoolekandeasutus, mis võimaldab  kogukonna eakatel liikmetel elukestvas õppes osaleda ja samas nooremal generatsioonil (sh meie endi personal ja ka ümbruskaudsed õpilased, lapsed ja ka täiskasvanud) õpitut praktiseerida. Ettevõtte ja tööandjana osaleb hooldekeskus aktiivselt erinevates ettevõtmistes, mis vallas toimuvad.