Aasta koolitussõbralik omavalitsus 2016 - TARTU LINN

AASTA KOOLITUSSÕBRALIK OMAVALITSUS 2016, TARTU LINN ja linnapea Urmas Klaas tervitavad oma külalisi pakkudes kohvi Tartu Rahvaülikooli õppijate valmistatud ja Tartu vaadetega kaunistatud serviisist, mille saamislugu linnpea külalistega rõõmuga jagab. Linnavalitsuse koolituspartnerid aga on ühel meelel, et oma inimeste mistahes vormis õppimine kui elukvaliteedi olulise tõstmise võimalus on just viimasel ajal au sisse tõstetud. Selle tõestuseks on suur hulk kõikvõimalikke koolitusi pakkuvaid organisatsioone, mille tegevust Tartus märgatakse ja toetatakse. Toimib oma töötajate koolitamise süsteem ning parimaid sisekoolitajaid tunnustatakse. Samuti jagatakse meelsasti koolitusalast teavet ning kultuuriinfot ja selle avaldamine on Tartu linnaruumi teatud piirkondades tasuta. Linna arengukavasse on planeeritud ka elukestvat õpet edendav täiendus- ja ümberõppekeskus. Aktiivne koostöö piirkonnas tegutsevate haridus- ja koolitusasutustega loob aktiivse õpikeskkonna jaoks soodsa pinnase.

Miks piirkonna ja inimeste areng linnale oluline on?

Abilinnapea Tiia Teppan: igale  omavalitsusele peab olema ja kindlasti ongi kõige olulisemaks töövaldkonnaks ja võimaluste otsimise eesmärgiks just kohalik elanik ja tema heaolu. Näeme Tartut väga hea ja atraktiivse elukeskkonnaga linnana, mis on parajalt suur, aga jääb igale linnaelanikule ikkagi käepäraselt mugavaks ja kompaktseks. Meie linna mitmekülgne haridusvõrgustik pakub võimetekohast arengut alates lasteaiast kuni Väärikate Ülikoolini – elukestva õppe täielik mosaiik on meie linnas võimalik ning igati tunnustatud ja toetatud. Lisaks akadeemilise hariduse võimalustele pakume mitmekülgset oskuste ja annete arendamist huvihariduses – linnas on muusikakoolid, kunstikoolid, erahuvikoolid, rahvaülikool kõikvõimalike erialadega ning võimalus tegeleda enamiku spordialadega. Kõik need piirkonnas loodud eeldused täidavad ühte eesmärki – et meie inimestel oleks linnas peale töö ja elukoha võimalused oma loovuse ja huvide arendamiseks.

Millist kasu see linnale, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Tiia Teppan: Püüame anda endast parima, et  noored, kes siia õppima tulevad näeksid Tartus  perspektiivi oma kodu ja pere loomiseks! Linna elanikud on linna kõige suurem rikkus. Loodame linnakeskkonna parendamise  ja inimeste heaolu tõusuga suurendada elanike arvu, mis mõni aasta tagasi vähenema hakkas.